Skogspriser i Skåne ökade mest

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bokskog i Skåne. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Priserna på skogsmark fortsätter uppåt men variationerna är stora över landet, enligt fastighetsrådgivaren Svefa.

Under 2020  fortsatte den positiva prisutvecklingen på skogsfastigheter. Skåne utmärkte sig som länet med störst prisökningar, de nådde 8,2 procent. Östergötland hade högst genomsnittliga priser medan Gotland låg kvar på oförändrad prisnivå, enligt Svefa.

Annons
Annons

Sett ur ett tre års perspektiv är det Halland som har den största ökningen. Där har skogsfastighetspriserna stigit med 10 procent sedan 2018. Under samma period har priserna på Gotland stått still, vilket kan ses som ett tecken på att den generella trenden med ökande priser mattats något, fortsätter Svefa.

”2020 varit ett år där vi haft flera uppmärksammade stora skogsaffärer där större skogsinnehav sålts till riktigt höga priser. Coronapandemin har inneburit en lågräntemiljö och börsoron har drivit stora placerare att investera i större skogsobjekt. Parallellt med detta har de stora skogsbolagen fortsatt att uppvärdera sina skogsinnehav. Även marknaden för mindre skogsfastigheterna har påverkats positivt då coronarestriktionerna innebar en ökad efterfrågan från `hemestrande´ privatpersoner” säger Paul Nord, affärsområdeschef för Svefa Skog och Lantbruk, i ett pressmeddelande. 

Skogsfastighetsmarknaden har fått en god start 2021 och mycket talar för en fortsatt stark marknad. Däremot är marknaden för massa fortsatt svag, summerar Svefa ingången på det nya året.

Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons