Skogsnicke frias i hovrätten

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsentreprenörsföretaget Skogsnicke frias i ytterligare en dom. Företaget behöver inte betala skadestånd till en grupp kamerunska gästarbetare, fastslår hovrätten.

Sju kamerunska gästarbetare som tidigare jobbat för Skogsnicke krävde 1,9  miljoner kronor i skadestånd. I detta ingick krav på ersättning för utebliven lön, semester- och övertidsersättning och traktamenten.

Annons
Annons

Kraven gällde arbete som utfördes  2011 och 2012.

Bolaget försattes i konkurs 2014 och därmed fördes talan mot företagets vd Nicklas Gotthardsson.

I en dom i tingsrätten 2016 friades han. Arbetarna hade visserligen fått före lite ersättning men ägaren kan inte ta personligt ansvar för bolagets skulder, ansåg tingsrätten.

I dagarna kom hovrättens dom som gick på samma linje. Den säger  bland annat att de arbetare som tidigare träffat förlikningar och fått ersättning från bolaget inte har rätt till någon ytterligare ersättning.

Domen är en stor besvikelse för skogsfacket GS.

”Vi hade hoppats på en dom som skulle fastslå att det är bedrägeri när arbetsgivare inte lever upp till de villkor som utlovats vid anställningen” kommenterar GS domen i ett pressmeddelande.

Domen visar att  arbetstagare i svag ställning är rättslösa vid bedrägerier, konstaterar de också.

GS vill lägga ett större ansvar på skogsbolagen och skogsägarna för att entreprenörerna som de anlitar är seriösa. GS vill också se tydligare kontroll av arbetsgivares seriositet och en stärkt rättslig ställning för arbetstagare här som kommer från länder utanför EU och EES.

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons