Skogsnäringens klimatlinje fick gehör

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
Riksdagens miljöutskott har fattat beslut i knäckfrågan om hur svenska skogars kolupptag ska rapporteras till EU enligt den så kallade LULUCF-förordningen. Beslutet gick på samma linje som stora delar av skogsnäringen.

Vid beräkning av skogars kolupptag bör prognosen utgå ifrån högsta möjliga hållbara avverkning, enligt beslutet. Det innebär i praktiken att 100 procent av tillväxten i produktionsskogarna kan avverkas utan att Sverige belastas med en utsläppsskuld.

Annons
Annons

Den här linjen har drivits av Skogsindustrierna, skogsägarrörelsen och Skogsstyrelsen. Även forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) anser att största möjliga hållbara avverkningsuttag gör störst klimatnytta.

Enligt regeringens förslag, som också stöttas av Naturvårdsverket, vill man istället att beräkningen görs på historiska data. Detta skulle sätta gränsen för avverkning, utan att belastas med utsläppskrediter, vid 90 procent av tillväxten.

Det senare förslaget har fått stora delar av skogsnäringen att rasa.

”Detta skulle i praktiken innebära en begränsning av svenskt skogsbruk och dess bidrag till en växande bioekonomi, att skapa jobb och tillväxt i hela landet och att klara Sveriges höga ambitioner i klimatarbetet”, skrev Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna i en debattartikel i ATL nyligen.

Man har också befarat att en begränsning skulle innebära ökad import av träbaserade produkter.

Men regeringens linje, med stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, röstades alltså ned av övriga partier i miljö- och jordbruksutskottet i torsdags.

Beskedet mottogs med stor lättnad av skogsindustri och skogsägarrörelse. Men Naturskyddsföreningen är starkt kritisk. De anser att Sverige nu kommer att rapportera in kraftigt missvisande värden om svenska kolsänkor till EU.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Att ett föregångsland som Sverige skickar in gravt missvisande värden om kolsänkor kan uppmuntra andra nationer att göra samma sak i ett större sammanhang. Det kan leda till överskott av utsläppskrediter globalt, som stör den internationella klimatpolitikens genomförande. Vad säger vi när Brasilien försöker göra samma sak inom ramen för klimatkonventionen? säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Fotnot: Frågan om svenska skogars kolupptag är aktuell eftersom regeringen ska ge en så kallad bokföringsplan till EU för perioden 2021 – 2025.

 

 

.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons