”Skogsnäringen behöver en krisgrupp”

17 april 2020 Coronakrisen gör att skogsnäringen står inför en förändrad värld med volymminskningar och försvunna jobb. Det är dags att näringen förbereder sig redan nu, skriver professor Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget.

”Skogsnäringen behöver en krisgrupp”

Skogsnäringen står inför en stor utmaning för att anpassa sig till en ny framtid. Den innebär, bland mycket annat, att tusentals jobb inte kommer tillbaka när krisen är över, enligt Sten B Nilsson som också räknar upp ett antal stora strukturförändringar som är att vänta i samhället.

”Den svenska skogsnäringen med sin stora exportandel kommer naturligtvis att vara speciellt utsatt rent ekonomiskt. Sverige och näringen är nu fullt upptagen med att hantera dagens situation av krisen. Men den stora utmaningen är nu att leda näringen mot den nya värld vi kommer att stå inför efter krisen. Det gäller att vara proaktiv och inte reaktiv som är näringens normala åtgärd i krissituationer”, skriver han.

Sten B Nilssons förslag på hur krisen kan behandlas är att staten och skogsnäringen sätter upp en holistisk responsgrupp med uppgiften att förbereda skogsnäringen för en förändrad värld. Gruppen etableras nu och kan med fördel sorteras in under det nationella skogsprogrammet. I gruppen, som leds av  en oberoende ordförande, ska berörda departement finnas representerade. 

Vi kan alltså räkna med övergripande strukturförändringar men coronaviruset har en annan dimension, skriver han också. Det är naturen som skickar en skarp varning till mänskligheten.

Läs artikeln i Altinget

                                

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb