”Skogsnäringen behöver dialog med sin omvärld”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sten Nilsson har skrivit en omvärldsanalys som är ett underlag i arbetet med det nationella skogsprogrammet.
Sten Nilsson är en av talarna på skogskonferensen den 6-7 december i Upplands Väsby.
Sten Nilsson, vd för Forest sector insights, ska prata om globala trender på det nationella skogsprogrammets konferens senare i veckan. SKOGEN ställde några frågor om framtiden för svensk skogsnäring.

Vi börjar med möjligheterna: Hur ser de ut globalt för svensk skogsnäring?

Annons
Annons

– Nästan varenda en av jordens 7,6 miljarder människor använder någon av skogens produkter som ved, virke eller papper – varje dag!  Här har vi en enorm fördel i våra stora växande skogar.

Vilka är utmaningarna?

– Oj, de är många. Efterfrågan växer visserligen i tillväxtekonomierna men det gör även deras egen produktion. För svenska skogsbolag gäller det att nischa sig, vi kan inte konkurrera med standardprodukter. Det gäller såväl papper som sågade trävaror. Vi måste också börja lyssna mer på vad människor jorden runt vill ha, nämligen garantier för ett hållbart skogsbruk med moderna energieffektiva produkter med minimal miljöpåverkan. 

Finns det några myter om svensk skogsnäring som behöver belysas?

– Ja, det finns åtskilliga. En av många att beakta är skogsindustrins lysande ekonomi för närvarande, som är glädjande för sektorn. Den beror på en mycket stark internationell efterfrågan på skogsprodukter. Men den beror också till stor del på en dopad växelkurs för den svenska kronan. Med den dopade kursen tjänar massaindustrin cirka 1 550 kronor extra per ton och sågverken cirka 350 kronor extra per kubikmeter. Dopningen kommer att försvinna en dag. Då är vi tillbaka till mer blygsamma vinster och kanske även röda siffror i skogsindustrin

Till sist: Vilka korta råd skulle du vilja ge svensk skogsnäring?

–Att föra en dialog med sin omvärld. Det görs inte idag och det gör det bland annat omöjligt att veta vad ett hållbart skogsbruk är. En sådan definition kommer att krävas av marknaden. Och så måste svensk skogsnäring bli bättre på riskanalyser.

Fotnot:  Sten Nilsson har skrivit en omvärldsanalys som kommer att användas i arbetet med det nationella skogsprogrammet.Rapporten finns  här.

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons