”Skogsnäringen behöver dialog med sin omvärld”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sten Nilsson har skrivit en omvärldsanalys som är ett underlag i arbetet med det nationella skogsprogrammet.
Sten Nilsson är en av talarna på skogskonferensen den 6-7 december i Upplands Väsby.
Sten Nilsson, vd för Forest sector insights, ska prata om globala trender på det nationella skogsprogrammets konferens senare i veckan. SKOGEN ställde några frågor om framtiden för svensk skogsnäring.

Vi börjar med möjligheterna: Hur ser de ut globalt för svensk skogsnäring?

Annons
Annons

– Nästan varenda en av jordens 7,6 miljarder människor använder någon av skogens produkter som ved, virke eller papper – varje dag!  Här har vi en enorm fördel i våra stora växande skogar.

Vilka är utmaningarna?

– Oj, de är många. Efterfrågan växer visserligen i tillväxtekonomierna men det gör även deras egen produktion. För svenska skogsbolag gäller det att nischa sig, vi kan inte konkurrera med standardprodukter. Det gäller såväl papper som sågade trävaror. Vi måste också börja lyssna mer på vad människor jorden runt vill ha, nämligen garantier för ett hållbart skogsbruk med moderna energieffektiva produkter med minimal miljöpåverkan. 

Finns det några myter om svensk skogsnäring som behöver belysas?

– Ja, det finns åtskilliga. En av många att beakta är skogsindustrins lysande ekonomi för närvarande, som är glädjande för sektorn. Den beror på en mycket stark internationell efterfrågan på skogsprodukter. Men den beror också till stor del på en dopad växelkurs för den svenska kronan. Med den dopade kursen tjänar massaindustrin cirka 1 550 kronor extra per ton och sågverken cirka 350 kronor extra per kubikmeter. Dopningen kommer att försvinna en dag. Då är vi tillbaka till mer blygsamma vinster och kanske även röda siffror i skogsindustrin

Till sist: Vilka korta råd skulle du vilja ge svensk skogsnäring?

–Att föra en dialog med sin omvärld. Det görs inte idag och det gör det bland annat omöjligt att veta vad ett hållbart skogsbruk är. En sådan definition kommer att krävas av marknaden. Och så måste svensk skogsnäring bli bättre på riskanalyser.

Fotnot:  Sten Nilsson har skrivit en omvärldsanalys som kommer att användas i arbetet med det nationella skogsprogrammet. Rapporten finns här.

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons