”Skogsnäringen är inget särintresse”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Jag kan konstatera att Sten B Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Och att Moderaterna skulle ta bort pengarna för nya reservat är helt enkelt inte sant, skriver John Widegren (M) i en slutreplik i SvD.

Skogsägarna och skogsnäringen står för en tredjedel av den svenska nettoexporten och spelar en avgörande roll för den klimatomställning som hela samhället är mitt uppe i. Det gör att skogsnäringen knappast kan beskrivas som ett särintresse, skriver John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson,  i sin replik riktad till Sten B Nilsson.

Annons
Annons

Miljövård, menar han också, är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Men när reglerna och kraven på att undanta skog från skogsbruk blir för många urholkar de skogsägarnas handlingsfrihet och försvårar för alla de hundratusentals människor som lever av skogen i Sverige, hävdar han.

 

"SKOGSÄGARE HAR LÅNGA TIDSHORISONTER"

”Skogsägare har långa tidshorisonter och har inget intresse av att såga av den gren de sitter på. Att Nilsson i sin debattartikel försöker påskina något annat är inte seriöst”, skriver John Widegren och fortsätter:

”Det är inte heller seriöst att Nilsson skriver att vi tar bort pengarna för nya reservat. Det är helt enkelt inte sant. Och hade Nilsson bemödat sig att läsa vår budgetmotion skulle han se att Moderaterna både avsätter pengar till nya reservat och att vi därjämte avsätter mer pengar än regeringen till att sköta redan skyddad skog med höga och unika naturvärden. Detta är i linje med Riksrevisionens granskning av hur värdefull skog skyddas i Sverige. Myndigheten konstaterar att större vikt måste läggas vid att öka kvaliteten i skyddet, snarare än att skydda större arealer. Detta är faktum fler borde resonera kring och inte lättvindigt avfärda som Nilsson gör”.

Läs hela artikeln här

 

Opinion
Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons