”Skogsnäringen är inget särintresse”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
Jag kan konstatera att Sten B Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Och att Moderaterna skulle ta bort pengarna för nya reservat är helt enkelt inte sant, skriver John Widegren (M) i en slutreplik i SvD.

Skogsägarna och skogsnäringen står för en tredjedel av den svenska nettoexporten och spelar en avgörande roll för den klimatomställning som hela samhället är mitt uppe i. Det gör att skogsnäringen knappast kan beskrivas som ett särintresse, skriver John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson,  i sin replik riktad till Sten B Nilsson.

Annons
Annons

Miljövård, menar han också, är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Men när reglerna och kraven på att undanta skog från skogsbruk blir för många urholkar de skogsägarnas handlingsfrihet och försvårar för alla de hundratusentals människor som lever av skogen i Sverige, hävdar han.

 

"SKOGSÄGARE HAR LÅNGA TIDSHORISONTER"

”Skogsägare har långa tidshorisonter och har inget intresse av att såga av den gren de sitter på. Att Nilsson i sin debattartikel försöker påskina något annat är inte seriöst”, skriver John Widegren och fortsätter:

”Det är inte heller seriöst att Nilsson skriver att vi tar bort pengarna för nya reservat. Det är helt enkelt inte sant. Och hade Nilsson bemödat sig att läsa vår budgetmotion skulle han se att Moderaterna både avsätter pengar till nya reservat och att vi därjämte avsätter mer pengar än regeringen till att sköta redan skyddad skog med höga och unika naturvärden. Detta är i linje med Riksrevisionens granskning av hur värdefull skog skyddas i Sverige. Myndigheten konstaterar att större vikt måste läggas vid att öka kvaliteten i skyddet, snarare än att skydda större arealer. Detta är faktum fler borde resonera kring och inte lättvindigt avfärda som Nilsson gör”.

Läs hela artikeln här

 

Opinion
Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Skogsägare nöjda med markberedning

  Kategorier: Markberedning, Skogforsk
  Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.
 • Anna Schönström

  ”Norra skog missar en chans”

  JÄMSTÄLLDHET. Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons