Skogsmöte om klimatstudier

18 december 2008 Om jordens temperatur ökar med 3 grader är risken stor att vi ramlar över gränsen: Världens skogar kan helt förlora sin förmåga att reglera koldioxidhalten i atmosfären!

Det är ett av resultaten som IUFROs expertpanel troligen lägger fram i sin slutrapport för FNs åttonde Skogsforum i april (UNFF 8). Panelen redovisade preliminära resultat på ett möte i Stockholm den 16 december. Seminariet arrangerades av Föreningen Skogen och Sida inom det gemensamma Skogsinitiativet som stöder klimatarbetet i den internationella skogsforskningsorganisationen IUFRO.

En tregradig ökning är visserligen panelens värsta scenario, men det är inte orealistiskt. Utvecklingen på senare år är nedslående. Under 1990-talet ökade utsläppen med en procent om året. Men sedan år 2000 har de ökat med 3,1 procent årligen!

Panelen skissar nu på vilka anpassningskrav som kommer att ställas på skogssektorn globalt.

På seminariet presenterades också ett svenskt expertnätverket på temat ”Forests — Climate – Poverty Reduction”. Nätverket är nystartat med stöd av Skogsinitiativet.

– Frågan vi ställer är hur brukandet av skogen kan bidra till att motverka fattigdom och samtidigt minska effekterna av ett ändrat klimat, sade Gunnar Köhlin från Göterborgs universitet. Nätverket är en liten del av Skogsinitiativet men involverar redan i dag bland annat Chalmers, Göteborgs universitet, SLU och Linköpings universitet.

Den tredje klimatinriktade aktiviteten som presenterades var Sveriges Internationella Klimatkommission som leds av Johan Schaar. Klimatkommissionen arbetar med anpassnings- och utvecklingsfrågor på uppdrag av den svenska biståndsministern Gunilla Karlsson.

– Det finns många exempel på hur man kan minska fattiga människors sårbarhet för klimatförändringar, konstaterade Johan Schaar. Som att introducera boskap som tål torka bättre. Eller husdjur som kan utnyttja de förändrade betes- och skogsmarker som kan bli en följd av klimatförändringarna.

Presentationerna som pdf finns till vänster under För Världens skogar. under rubriken Skogsmöte …

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb