Skogskandidatprogram växer norrut

13 mars Skogskandidatprogrammet utökar med lärcenter i Sävar och Gävle. Förhoppningen är att locka studenter från norra och mellersta Sverige.

Skogskandidatprogram växer norrut
Linneuniversitetet ansvarar för skogskandidatprogrammet som kombinerar distansstudier med träffar på lärcenter på olika orter.

Centren, som utgör studie- och mötesplatser för studenterna, öppnar i höst, enligt Linnéuniversitetet som är ansvariga för programmet.

Utbildningen har ett hybridupplägg vilket innebär att studier kan göras på distans, men att fysiska träffar och praktiska moment kommer att äga rum i Sävar och Gävle med omnejd.

Under utbildningens gång involveras ledande företag inom skogsnäringen som gästföreläsare och guider vid studiebesök och exkursioner

– Det nya samarbetet skapar förutsättningar för att fler ska kunna läsa Skogskandidatprogrammet och på så sätt bidrar vi till att säkerställa kompetensförsörjningen i branschen, säger Johan Lindeberg, programansvarig Linnéuniversitetet. 

För studenter i södra Sverige gäller sedan tidigare att fysiska träffar äger rum i Växjötrakten.

Lärcentren drivs i samarbete med Skogforsk. Bakom den senaste satsningen står Linnéuniversitetet och skogsföretagen Billerud, Holmen Skog, Mellanskog, Norra Skog, SCA. Stora Enso och Sveaskog.

Om Skogskandidatprogrammet. Treårigt (180 högskolepoäng) med följande olika inriktningar: skogsskötsel, ekologi och miljö, företagsekonomi och träförädling. Yrken efter utbildning är exempelvis virkesköpare, skogsinspektor, skogskonsulent, skogbruksplanläggare och produktionsledare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb