Skogsindustrin har fortsatt tufft

17 juni 2011 Trots produktionsökningar för sågade trävaror, massa och papper är nivåerna inte tillbaka på de nivåer som gällde före den ekonomiska krisen, varken i EU eller i Sverige. Stark krona och allt dyrare virkesråvara pressar lönsamheten i Sverige, framgår av kvartalsrapport från Skogsindustrierna.

Skogsindustrins exportvärde steg fem procent första kvartalet, betydligt lägre än den totala exporten. Investeringarna stiger i massa- och pappersindustrin och går tillbaka i sågverksindustrin, efter de stora investeringarna i två nya sågverk.

Den svenska marknaden uppvisar god efterfrågan medan efterfrågan på flera av de stora exportmarknaderna utvecklas relativt svagt, främst på grund av låg byggaktivitet.

Massamarknaden är fortsatt stark med ökade leveranser och höjda priser. Efterfrågan i Europa på grafiska papper har minskat, med undantag för en marginell ökning för tidningspapper. Sveriges pappers- och massaproduktion har ökat hittills i år, men exportutvecklingen är svag. Leveranser av papper till den inhemska svenska marknaden fortsätter att minska.

Källa: Skogsindustrierna 2011-06-17

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb