Skogshistoriska Sällskapet firar 20 år

27 augusti 2010 Föreningen Skogshistoriska Sällskapet fyller 20 år. I september firar man det genom att arrangera den årliga sammankomsten för större nordiska skogshistoriska centra, bland annat ländernas olika skogsmuséer.

Sällskapets historia började med ett ”skogsbrukshistoriskt utskott” tillsatt av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Syftet var att avhjälpa bristen på dokumentation från skogsbrukets utveckling i Sverige — i synnerhet för perioden efter 1945. Dessutom ville akademien komma tillrätta med att forskning och utbildning inom ämnesområdet skogshistoria bara bedrevs i synnerligen blygsam skala vid SLU:s skogliga fakultet.

— Efter fem år kom utskottet fram till att det fanns ett utbrett intresse för skogshistoria i Sverige och övriga Norden, säger Hans-Jöran Hildingsson, sällskapets nuvarande ordförande. Därför ville man starta ett skogshistoriskt sällskap.

Konstituerande årsmöte hölls i februari 1990 i Stockholm och Skogshistoriska Sällskapet var därmed bildat på riktigt. Enligt stadgarna ska man ”främja skogshistorisk forskning i vid bemärkelse och underlätta att forskningsresultat når ut till en bred allmänhet samt verka för att skogshistoriska värden tas tillvara”.

— Skogshistorisk Tidskrift, som mycket ambitiöst producerats av sällskapet under alla år och skickats ut till medlemmarna, utgör sammantaget en skogshistorisk skatt, menar Hans-Jöran Hildingsson.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb