Skogsforskning får 150 miljoner

10 juni 2008 SLU, Skogforsk och Umeå universitet får pengar till jätteprojektet Framtidens skog. Forskningsstiftelsen Mistra beviljar 60 miljoner, skogsnäringen och de två universiteten bidrar med resterande belopp.

Forskningsprogrammet Framtidens skog har ett långsiktigt perspektiv; femtio till hundra år. Programmets mål är att ta fram kunskap för att kunna utveckla hållbara strategier för skogsförvaltning i en framtid som kännetecknas av stor osäkerhet och förändring.

— Det är mycket glädjande att vi nu får möjlighet att genomföra detta forskningsprogram. Den framtida användningen av våra skogar är en central del i diskussionen kring klimatförändringarna och den globala resursanvändningen. Här har också skogsnäringen och forskningen en tydlig ambition att gemensamt ta sig an komplexa forskningsfrågor av stor betydelse för förvaltning och hållbart nyttjande av vår naturresurs skogen. Konsortiet bakom ansökan — SLU, Umeå universitet och Skogforsk — ser därför stora möjligheter med denna forskning, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb