Skogsföretag investerar i gallringsstöd

25 juli 2023 Södra, Sveaskog och Almi investerar i ett företag som utvecklar förarstöd för gallring.

Skogsföretag investerar i gallringsstöd
Med hjälps av sensorer mäts, positioneras och klassificeras träden runt maskinen.

Det är företaget Nordic Forestry Automation som får tio miljoner kronor och nu kan öka utvecklingstakten.

Deras system ska effektivisera gallringen och underlätta för maskinföraren som tar många beslut på egen hand vid gallring. Besluten har stor betydelse för skogens långsiktiga utveckling, men innebär också stress för föraren.

NFA (Nordic Forestry Automation) har utvecklat ett förarstöd som läser av lokala förutsättningar. Det ger, enligt företaget, mer kostnadseffektiva avverkningar. Man förbättrar dessutom möjligheterna för biologisk mångfald och kolinlagring.

Bakom företaget, som grundades 2021, står personer som forskat på AI och självkörande fordon vid KTH och LTH.

– Att köra skogsmaskin i gallring är ett hantverk som kräver hundraprocentigt fokus och tar flera år att bemästra. Den sammantagna kognitiva belastningen är jämförbar med en stridspilots. Sensorbaserade förarstöd ger bättre förutsättningar för föraren och skogsägaren att gynna skogens alla värden. Vi är glada att kunna fortsätta utveckla tekniken tillsammans med våra nya delägare, säger Lars Svensson, vd för NFA, i ett pressmeddelande.

Förarstödet kan monteras i vilken skogsmaskin som helst. Systemet mäter, positionerar och klassificerar alla träd runt maskinen automatiskt och i realtid. Dessutom anges position av maskinen och aggregatet på centimetern. Data om träden samlas in löpande och levereras till skogsägaren tillsammans med en rapport. Det här ger enligt NFA fördelar som ökad transparens och ökad möjlighet att använda alternativa skötselmetoder.

Sedan 2022 har systemet testats i pilotprojekt med SCA och Sveaskog. Under hösten 2023 kommer det att börja sättas i kontinuerlig drift hos förare i Södra, Sveaskog och SCA.

Investeringen i NFA görs gemensamt av Sveaskog, Almi invest syd och Södras investeringsbolag Södra ädla.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb