Skogsfond säljer tillgångar i Baltikum

9 oktober 2023 Skogsfond Baltikum har beslutat att sälja all sin skog i Lettland och Litauen.

Skogsfond säljer tillgångar i Baltikum
Genrebild. Foto: Bengt Ek.

Fondens strategi är att förvärva skogsmark, öka värdet genom aktiv skogsförvaltning samt sälja senast 2026. Drygt 9 000 hektar har förvärvats sedan 2019. Det handlar idag om 835 000 kubikmeter stående skog. Nu planeras alltså en något tidigarelagd försäljning med syfte att, enligt fonden, maximera aktieägarvärdet.

”Givet den goda marknadsutvecklingen för skogsmark i Baltikum och förändrad virkesbalans i Östersjöregionen bedömer styrelsen att det är rätt tid att realisera de värden som skapats”, skriver Skogsfond Baltikum i ett pressmeddelande.

I tidplanen anges att intressenter kommer att ges utförlig information om skogarnas tillstånd, styrkt av oberoende part, i december. I februari 2024 planeras budgivning och i mars till maj överlåtelser.

Man reserverar sig dock för oväntade händelser.

”Försäljningsprocessen kan komma att justeras eller avbrytas. Händelser och beslut kopplade till försäljningsprocessen kommer att kommuniceras separat. Kommande månader kommer verksamheten att fortsätta bedriva aktiv skogsförvaltning enligt plan, med genomförande av beslutade röjnings- och planteringsprogram”, skriver Skogsfond Baltikum.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb