Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

1 juni 2020 Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.

Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

Sedan starten 2019 har bolaget förvärvat 5 300 hektar i Lettland med virkesförrådet 440 000 skogskubikmeter till en kostnad på  drygt 112 miljoner svenska kronor. .

Med hjälp av SEB, som återfinansierar ägd skog, fortsätter bolaget att förvärva skog i Lettland. Men förbättrade marknadsförutsättningar i Litauen gör att förvärv inleds även där.

– Vi startar nu verksamhet i Litauen med dotterbolaget Baltijos Misku Fondas och har redan vunnit ett par budgivningar på virkesrika barrskogbestånd med förvärvspris under 20 euro per kubikmeter. Vi siktar på att förvärva  1 500 hektar noga utvald högavkastande litauisk skog inom ett år, förklarar Skogsfond Baltikums vd Carl Olén.

I Lettland är förvärven, och påföljande skogsskötsel, alltså redan igång. Snittstorleken på de lettiska skogsfastigheterna  är 13 hektar. Genomsnittspriset per hektar ligger på cirka 21 500 kronor och 250 kronor per stående skogskubik. Efter förvärv inriktas skogsskötseln på ökad tillväxt, vilket i huvudsak betyder plantering- och röjningsåtgärder.

– Vi inriktar oss på marker med god bonitet och är noga med att det finns bra väganslutningar. Förvärvad skog är till 43 procent björk och 32 procent barr och skogsbruket ska inriktas  på att öka andelen av de här värdefulla trädslagen. Björken i Lettland är högre och rakare än hemma i Sverige och industrin betalar riktigt bra för björkfanér, säger han.

Carl Olén påpekar att råvarupriserna i Baltikum gått ned på senare tid och att detta kan förbättra möjligheterna att hitta ”bra skogsvärde för pengarna som investeras i fonden”.

– Där finns ett tydligt samband mellan å ena sidan högkonjunktur och höga virkespriser och å andra sidan kristider och lägre virkespriser i Baltikum. Det beror på att baltländerna utgör  en marginalmarknad i Östersjöregionens integrerade virkesmarknad. Lokala aktörer kan i många fall tvingas sälja skog, vilket påverkar utbudet av  skogsfastigheter, säger han.

Den pågående nyemssionen kan maximalt inbringa 107 miljoner kronor. Med dessa pengar, och ytterligare belåning av skogsfastigheter i SEB Riga, kommer bolaget fortsätta att expandera.

– Slutmålet för totalt investerat kapital i skog efter förvärvsfasen är 500 miljoner kronor, varav cirka 70 procent är från investerare och upp till 30 procent  från bank, säger Carl Olén.

Exakt hur många införskaffade hektar detta blir vill inte han inte svara på. Men eftersom tillskottet ska användas till just förvärv, och snittpriset per hektar är förhållandevis lågt, handlar det om avsevärda ytor, medger han.

Fram till 5 juni går det att teckna in sig i Skogsfond Baltikum med köp för 1 070 kronor per aktie. Minsta investering är 20 aktier vilket motsvarar ungefär en hektar skog för 21 400 kronor. (Nyligen beräknat substansvärde var 1 150 kronor per aktie). Investerare bör sikta på att behålla sina aktier tills den konsoliderade skogsportföljen avyttras cirka år 2026 för att få  full avkastning, enligt bolaget. Målavkastningen är 7-9 procent per år i genomsnitt. Aktien Skog A är noterad på Nordic Growth Market.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb