Skogsfastighetspriserna sjönk 2012

25 januari 2013 För första gången på 15 år sjönk priset på skogsfastigheter under 2012, framförallt under andra halvåret visar den senaste statistiken från LRF Konsult. Därmed har en lång period av stadig prisuppgång avstannat, men för den skogskunnige öppnas möjligheter till bra fastighetsförvärv.

Den ekonomiska oron och den allmänna lågkonjunkturen i Sverige och Europa påverkade prisutvecklingen under 2012. Framförallt slog de sjunkande virkespriserna igenom och priserna på skogsfastigheter sjönk under hösten. Det är särskilt i de norra delarna av landet som priserna sjunker samt i Skåne och Småland. I övriga delar av södra Sverige ligger priserna stilla och inom vissa områden fortsätter de till och med att stiga.

– Vi ser en splittrad prisutveckling både geografiskt men också på objektsnivå och spridningen mellan högsta och lägsta pris kan vara stor inom samma geografiska område. I delar av norra Sverige har priserna gått ner med 7 procent medan vissa fastigheter i samma område sålt till fortsatt höga priser. Det visar på att fastighetens egenskaper, såsom virkesförråd, vägnät, arrondering och jaktmöjligheter är betydligt viktigare än tidigare, kommenterar Carl Johan Jürss, chefsmäklare LRF Konsult.

Skillnader över landet
Priset på skogsmark för helåret 2012 ligger på 399 kr/m3 sk (skogskubikmeter) på riksgenomsnittet, en minskning med drygt 2 procentenheter jämfört med 2011. Prisnedgången har i snitt varit större under hösten än under våren 2012. Östra- och Västra Götaland, men även i området norr om Mälardalen visar på en något annan bild av prisutvecklingen. Där ser vi en prisuppgång om ca 2-3 procent för helåret 2012.

Marknadens utveckling framåt
Prisutvecklingen 2013 kommer med största sannolikhet att vara snarlik 2012, dvs. svagt sjunkande priser på riksgenomsnittet, med stora lokala variationer både uppåt och neråt. Även om priserna fortsätter att sjunka så finns det möjligheter att göra bra fastighetsaffärer under 2013. Det förutsätter dock en viss kunskap inom området och/eller en kunnig rådgivare.

– Att objekt är svårsålda beror oftast på fastighetens geografiska läge eller egenskaper såsom arrondering, vägnät och virkesförråd. En mindre välskött fastighet betingar ofta både mindre intresse och därmed också ett lägre pris. Där kan rätt skogsskötsel ge en hävstångseffekt på fastighetens värde på sikt, avslutar Carl Johan Jürss.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb