Skogsentreprenörer välkomnar brandutredningens förslag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandområde i Ljusdal i somras.
Utredningen av räddningsinsatserna vid sommarens skogsbränder är klar. Där föreslås en lång rad förbättringar – och flera av dem välkomnas av branschorganisationen Skogsentreprenörerna.  

– Vi tycker det är bra att utredaren Jan-Åke Björklund valt att ge utökade befogenheter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Börjar det brinna i skog och mark måste det finnas ett tydligt ledarskap, säger Kolbjörn Kindströmer, expert på brandfrågor hos Skogsentreprenörerna, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Det är också välkommet att MSB vid mycket omfattande räddningsinsatser kan ta över ansvaret för kommunernas räddningsverksamhet. Då ges  möjlighet att stärka  med både utrustning och stabs- och ledningsstöd, anser branschorganisationen.

Kolbjörn Kindströmer poängterar att landets skogsentreprenörer på bara några år gått från en del av problemet till en viktig del av lösningen.

– Numera är det ytterst sällsynt att skogsmaskinerna orsakar några bränder. Det har varit ett träget jobb för både skogsbruket och entreprenörerna, men det förebyggande arbetet har lönat sig.

Inför varje riskfylld situation genomförs nu ett samråd mellan beställaren och entreprenören. Ofta leder samrådet till att man byter till en annan avverkningsplats, kör på natten eller sätter ut brandvakter. 

I utredningen som häromdagen överlämnades till inrikesminister Mikael Damberg blev det också tydligt att räddningstjänsten på många håll brister både i skoglig kunskap – och vilka resurser som finns i skogsbruket. Att utredaren Jan-Åke Björklund ser goda relationer tillskogsentreprenörerna som viktigt välkomnas av Kolbjörn Kindströmer: 

– Utredaren har satt fingret på vilken nytta vi kan göra kring allt från att göra brandgator till eftersläckning. Våra medlemmar är verksamma över hela landet, och tätare kontakt med kommunerna är helt rätt väg att gå i arbetet med att klara av skogsbränderna. 

Nu hoppas han på att regeringen tar utredningen på allvar. Flera av förslagen låg på skrivbordet redan 2014 i samband med den stora skogsbranden i Västmanland. Och med klimatförändringarna har läget knappast blivit bättre: 

– Idag är inte Sverige tillräckligt rustat för att klara stora skogsbränder. Låt oss hoppas på förändringar redan inför nästa sommar, säger han.

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons