Skogsentreprenörer välkomnar brandutredningens förslag

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Brandområde i Ljusdal i somras.
Utredningen av räddningsinsatserna vid sommarens skogsbränder är klar. Där föreslås en lång rad förbättringar – och flera av dem välkomnas av branschorganisationen Skogsentreprenörerna.  

– Vi tycker det är bra att utredaren Jan-Åke Björklund valt att ge utökade befogenheter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Börjar det brinna i skog och mark måste det finnas ett tydligt ledarskap, säger Kolbjörn Kindströmer, expert på brandfrågor hos Skogsentreprenörerna, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Det är också välkommet att MSB vid mycket omfattande räddningsinsatser kan ta över ansvaret för kommunernas räddningsverksamhet. Då ges  möjlighet att stärka  med både utrustning och stabs- och ledningsstöd, anser branschorganisationen.

Kolbjörn Kindströmer poängterar att landets skogsentreprenörer på bara några år gått från en del av problemet till en viktig del av lösningen.

– Numera är det ytterst sällsynt att skogsmaskinerna orsakar några bränder. Det har varit ett träget jobb för både skogsbruket och entreprenörerna, men det förebyggande arbetet har lönat sig.

Inför varje riskfylld situation genomförs nu ett samråd mellan beställaren och entreprenören. Ofta leder samrådet till att man byter till en annan avverkningsplats, kör på natten eller sätter ut brandvakter. 

I utredningen som häromdagen överlämnades till inrikesminister Mikael Damberg blev det också tydligt att räddningstjänsten på många håll brister både i skoglig kunskap – och vilka resurser som finns i skogsbruket. Att utredaren Jan-Åke Björklund ser goda relationer tillskogsentreprenörerna som viktigt välkomnas av Kolbjörn Kindströmer: 

– Utredaren har satt fingret på vilken nytta vi kan göra kring allt från att göra brandgator till eftersläckning. Våra medlemmar är verksamma över hela landet, och tätare kontakt med kommunerna är helt rätt väg att gå i arbetet med att klara av skogsbränderna. 

Nu hoppas han på att regeringen tar utredningen på allvar. Flera av förslagen låg på skrivbordet redan 2014 i samband med den stora skogsbranden i Västmanland. Och med klimatförändringarna har läget knappast blivit bättre: 

– Idag är inte Sverige tillräckligt rustat för att klara stora skogsbränder. Låt oss hoppas på förändringar redan inför nästa sommar, säger han.

Publicerad:
  • Ringbarkad ek

    Utdragen död mångas bröd

    RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
  • Annons
  •  Jacob Edlund

    Matriser ska bort

    VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
  • Granbarkborreangripen skog

    Fyrdubblad premie och trixande

    Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
  • Annons
  • Granvägg

    Goda granar och brunsås

    Kategorier: skogens mat, recept
    I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
  • Så förändras virkespriserna i ditt län

    Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
  • Annons