”Skogsentreprenör – bygg din likviditet”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Bygg din likviditet. Det finns möjligheter, nyttja dem! Det säger Anna Furness, vd i Skogsentreprenörerna, som gärna ser att företagarna, framför allt  på maskinsidan, oroar sig  lite mer.
Branschorganisationen har nu sin rådgivning öppen för alla skogsentreprenörer som har frågor rörande effekter av coronakrisen. Frågorna har varierat något beroende på företagsinriktning. 
Från skogsentreprenörer på maskinsidan är det ändå lite för tyst, tycker Anna Furness.
– Jag är faktiskt orolig över att man oroar sig lite för lite. Det gäller att ligga steget före i sitt företagande, säger hon.
Mest prioriterat är att se över likviditeten.
– Prata med banken så att du får amorteringsfritt. Nyttja möjligheten att under coronakrisen få sänkta arbetsgivaravgifter, det är meningen att man ska göra det.  Se också till att göra klart med facket om permitteringar ifall det blir produktionsstillestånd.
En viktig sak är att skriva ned alla överenskommelser som görs.
– Det behöver bara vara en enkel loggbok med noteringar om vilka överenskommelser som gjorts med vem. Det är röriga tider och lätt för någon av parterna att glömma vad som sagts, säger Anna Furness.
Ett annat råd är att föra en dialog med kunden om hur man ska jobba i dessa tider. 
– Förståelsen är stor för att problem kan uppstå och alla vinner på att lösa dem i samförstånd, säger hon.
Sedan har hon en sista uppmaning: Ring oss!
Med skogsvårdsföretagen har Skogsentreprenörerna haft en tätare kontakt. För dem har mycket handlat om rekryteringsproblem som en följd av svårigheter för utländsk personal att komma till Sverige. Här har organisationen lobbat, bland annat tillsammans med LRF,  för att både personal ska släppas in i landet och för att permitterade svenskar lättare ska kunna få jobb i skogen.
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons