Skogsentreprenör belönas med Guldkvist

8 april 2016 Nittio procent av arbetet med skogsvård och avverkning vilar i händerna på landets skogsentreprenörer. Håkan Dunberg, skogsentreprenör i Eksjö, är en förebild som fokuserar på människor, utveckling och lönsamhet. På tisdag den 12 april får han motta utmärkelsen Guldkvisten ur Hans Majestät Konungens hand.

Skogsentreprenör belönas med Guldkvist

Entreprenörskåren bär ett stort ansvar för att vi bedriver ett effektivt och hållbart skogsbruk. Entreprenörerna har också en huvudroll i den skogstekniska utveckling som har bidragit till att göra landet till en av de världsledande skogsnationerna.

För att kunna fortsätta att vara ett skogsbruk i världsklass är det dessutom avgörande att vi lyckas presentera vår bransch så att vi attraherar duktiga människor.

Håkan Dunberg är en förgrundsgestalt i den svenska skogsentreprenörskåren. Han har gjort sig omtalad för sitt utvecklingsintresse och sin affärsmässiga inställning till företagande. I en bransch där strukturrationalisering kan skapa nya möjligheter har Dunbergs skogstjänst vuxit och är idag den svenska grenen av en svensk-finsk koncern, MKP-Dunbergs.

Parallellt med detta sätter han alltid människan i centrum. Lönsamhet och utveckling går hand i hand med trivsel och god arbetsmiljö. Och bara i en sådan kombination kan skogen locka nya unga förmågor.

Håkan Dunberg är en föregångare och förebild. Ju fler han kan inspirera desto högre utvecklingstakt i sektorn och desto bättre sköts Sveriges skogar.

Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut tre stycken Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning (”aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen”). Priset består av en nål, modell större samt diplom.

Håkan Dunberg  är 52  år och har dottern Maja på 19 år och är särbo. Bor på en liten gård strax utanför Eksjö, har företaget på ett industriområde i Eksjö med tillhörande kontor och verkstad med mera. Är intresserad av jakt och fiske. Försöker att decimera den svenska älg- och björnstammen med hjälp av sina två jämthundar. Tar gärna en timma om dagen för att springa eller åka skidor. Startade företaget 1986 och har idag 32 anställda och 16 maskiner.
 
 

Fotnot: Bakom Guldkvisten står Föreningen Skogen som verkar för bättre vård av skogarna sedan 1882.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb