Skogsdiken sökes i forskningssyfte

18 oktober 2017 Effekter av skogsdikesrensning ska kartläggas. Nu söks diken att studera i anslutning till vattendrag belägna i Götaland.

Skogsdiken sökes i forskningssyfte

– Det är vattendragen nedströms de rensade dikena som kommer att undersökas, säger ekologen Martin Schmalholz som leder projektet.

Diken som ska ingå i studien ska rensas maj-september 2018.

– I allt väsentligt handlar det om en normal rensningsåtgärd med hänsyn i form av slamfällor av olika slag, Utförare blir som vanligt den entreprenör som anlitas av markägaren. Men jag kommer att vara med och ge särskilda instruktioner för hur det ska gå till, berättar han.

Från de få tidigare studier som gjorts så vet man att bland annat näringsämnen och kvicksilver frigörs vid dikesrensning.

– Hur mycket av denna slamtransport som når ut till och påverkar intilliggande vattenmiljöer, som bäckar och åar, är relativt okänt, säger han.

Tanken är att resultatet ska kunna användas i riktlinjer.

– Vi vill kunna visa hur slamfällor konstrueras på bästa sätt för att minska risken för oönskad slamtransport till vattendrag, säger Martin Schmalholz.

Projektet kommer att pågå 2017-2019 och finansieras av Södras forskningsstiftelse.

Finns du i södra Sverige och vill medverka? Kontakta Martin Schmalholz på skogsekologikonsulten@gmail.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb