”Skogsdebatten måste vidga horisonten"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
DEBATT. Varför fallerade det nationella skogsprogrammet? Och varför är skogsnäringen så fixerad vid att konservera skogsbruket i dess nuvarande form? I en analys funderar professor Sten B Nilsson på varför det saknas helhetssyn, både i näringen och i samhället i stort.

”Det är inte i bara i skogsdebatten som polariseringen ökat, vi lever i de växande klyftornas tidevarv med skrämmande polarisering som följd”, skriver Sten B Nilsson i analysen (se länk nedan).

Annons
Annons

Men vad är hönan och vad är ägget, tycks han fråga.

"Beror skogsnäringens ensidiga budskap om stärkt äganderätt och sikte på ökad avverkning på konservatism i näringen? Eller finns det andra drivkrafter i samhället som influerar skogsnäringens intressen”? 

Som exempel på bristande helhetssyn nämner Sten B Nilsson klimatdebatten, där skogsnäringen och vissa forskare predikar ökad avverkning som enda räddning för klimatet.

”Visst är skogen väldigt viktig ur klimatsynpunkt och dess nytta måste säkras men att beräkna kolflöden mellan atmosfär, skogsmark, vegetation och produkter är oerhört komplext och oftast ser vi oerhört förenklade modeller”, skriver han.

Enligt Sten B Nilssons egna beräkningar skulle störst klimatnytta göras genom att reducera avverkningarna under de närmaste decennierna för att sedan öka dem i slutet av århundradet.

 

TALL OCH GRAN KAN FÅ PROBLEM

Dessutom anser han att flera forskare med koppling till skogsnäringen bortser från att klimatförändringarna kommer att gå särskilt hårt åt de trädslag som ingår i planerna på ökad produktion, nämligen tall och gran. Stora bränder och skadedjur kommer att minska skogsarealer och tillgång på råvara,  detta tas inte med i beräkningarna, påpekar han.

När det gäller äganderättsdebatten varnar Sten B Nilsson för att driva frågan för hårt. 

”Vi vill inte skapa en ny adel på landsbygden – en ny grupp som ruvar på sin skog och inte vill släppa in andra i debatt eller neka de medellösa, det vill säga dem utan skog, tillträde till skogen”.

Men han kritiserar även miljörörelsen. De säger nej till allt istället för att komma med konkreta förslag på vad som är ett uthålligt skogsbruk, hävdar han.

 

NEOLIBERALISM FÅR FÄSTE

Men skogsdebatten är ingen isolerad ö i samhället. Traditionella partier överges, neoliberalismen har fått ett starkt fäste.  Den innebär att man strävar efter mindre stat och mer marknad, mindre lagstiftning och mindre skatt. Individens rättigheter och egenintresse har högsta prioritet. Detta har satt sina avtryck i synen på skogsägande.

I dessa nya politiska tider har samtidigt en viss begreppsförvirring uppstått, menar Sten B Nilsson.

Ett exempel på det är det allt vanligare kravet på att staten Sverige ska ha ett nationellt produktionsmål vad gäller uttag från skogen.

”Jag har ofta blivit anklagad i debatten för att vara kommunist. Men att agitera för ett produktionsmål på nationell nivå är direkt hämtat från kommunismens troslära”, skriver han.

Läs hela analysen här

Opinion
Publicerad:
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons