Skogsbrukets marginaler minskar

7 september 2017 I fjol ökade skogsbrukets kostnader med två procent, enligt Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga kostnadsundersökning som bygger på en enkät.

Framför allt steg kostnaderna i de norra delarna av landet och enligt rapporten är den långsiktiga trenden ”att skogsbrukets ekonomiska marginal pressas allt mer”.

Några punkter ur undersökningen:

• Kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring förändrades marginellt.

• Skogsvårdens kostnader ökade med två procent och ligger betydligt högre i Götaland än i resten av Sverige.

• Industrins råvarukostnad minskade med cirka fyra procent under året, främst beroende på lägre virkespriser.

• Transportkostnaderna sänktes med fyra procent.

• Under året har de svarande tagit större kostnader för skogsbilvägar i norra Sverige.

– Vi ser en fortsatt hård press i alla råvarubranscher. Branschen försöker upprätthålla lönsamheten genom att kapa kostnaderna och öka virkesintäkterna, men den långsiktiga trenden är att realpriserna på virke sjunker och sedan mitten av 90-talet har man inte lyckats sänka kostnaderna annat än temporärt, säger professor Rolf Björheden på Skogforsk.

Enkätens avverkningsvolymer omfattade 47 miljoner kubikmeter fub.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb