Skogsbrukets lönsamhet sjönk i fjol

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
Virkesintäkterna vid skogsbilväg ökade men det gjorde även kostnaderna för att bedriva skogsbruk. Sammantaget föll lönsamheten något under 2019 jämfört med året innan, enligt Skogforsks skogsbruksindex.

Den genomsnittliga virkesintäkten vid skogsbilväg ökade med 1,6 procent till 456 kronor per fastkubikmeter under bark 2019 jämfört med 2018. Men samtidigt ökade de totala kostnaderna för skogsbruk med 5,5 procent. Det gör att skogsbruksindex föll från 1,94  till 1,87 under perioden, enligt ett pressmeddelande från Skogforsk. 

Annons
Annons

Här är de främsta skälen till att kostnaderna för skogsbruk ökade 2019 jämfört med 2018:

 • I södra halvan av Sverige ökade drivningskostnaderna ytterligare då andelen försvårad drivning (avverkning och terrängtransport av virke) ökade på grund av stormfällningar i stormen Alfrida och barkborreangrepp.
 • Mängden utförd skogsvård återgick till normala nivåer i södra Sverige efter en drastisk nedgång under den extremt torra sommaren 2018.
 • Insatser för kompletterande plantering (hjälpplantering) ökade eftersom många plantor inte överlevde sommaren 2018.
 • Kostnaderna för skogsbilvägar ökade, främst i norra Sverige.
 • Medeltransportkostnaden från skog till industri ökade. 

Skogforsk konstaterar att kostnaderna per hektar för skogsvård (markberedning, plantering och röjning), med undantag för ungskogsröjning, inte ökade nämnvärt under 2019 jämfört med 2018.

Indexet baseras på virkets nettovärde i relation till kostnaderna för att bedriva skogsbruk. Datan samlas in via en enkät riktad till större aktörer i skogsbruket. Lämnade uppgifter om skogsbrukskostnader är kopplade till det egna skogsinnehavet. 

 

Publicerad:
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons