Skogsbrukets klimatnytta betonas inför EU-beslut

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
LRF Skogsägarna har i remissvar till EU förklarat varför de anser att bioenergin är viktig och varför den brukade skogen gör stor klimatnytta.
Remisserna gäller beslut som EU ska ta under året. De  handlar dels om RED ll, förnyelsebartdirektivet som tar upp skogens roll inom förnybar energi. Dels LULUCF, förordningen som handlar om hur mark och skog ska få användas, 
Remisserna har besvarats tillsammans med Europeiska skogsägarorganisationen CEPF.
”Grunden i vårt svar är att bioenergin är mycket viktig i energimixen för att uppnå fossilfrihet i energisektorn”, skriver LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.
 
"BIOENERGI GÖRS AV RESTPRODUKTER"
Andra åsikter som framförts gällande RED ll är att hållbarhetskriterierna för skoglig biomassa, eller vilka råvaror som anses hållbara för bioenergi, inte ska ändras. Man poängterar också att det som används till bioenergi främst är restprodukter från skogsbruk, sågverk och massaindustri. 
Skogsägarorganisationerna vill dock inte se några dimensionsgränser för vad som får användas till bioenergi.
”Normalt är det grenar och toppar, sågspån, tallolja men det kan också vara större stammar som är så skadade av insektsangrepp att de inte går att använda i sågverk eller massaindustrin”, påpekar de i remissvaret.
 
"BRUKAD SKOG GER FOSSILFRIA PRODUKTER"
När det gäller styrningen av markanvändning genom LULUCF betonar LRF Skogsägarna att: klimatnyttan ligger i brukandet. 
”LULUCF har idag ett olyckligt fokus på att avverkade träd ger ett utsläpp av koldioxid. Man borde ta till sig den verkliga klimatnyttan av skogsbruket som ger möjlighet att bygga och leva utan fossilbaserade produkter, lagra koldioxid i träbyggnader och samtidigt låta planterad och växande skog ta upp stora mängder koldioxid".
Vidare poängterar de att skogens upptag av CO2 ska bidra till fossilfrihet, inte till att täcka utsläpp i andra sektorer.
"Det är kortsiktigt fel att skärpa reglerna för den skogliga referensnivån som anger hur stor nettoinlagring (skillnad tillväxt och avgångar) som ett land ska uppfylla. Man borde räkna hela det verkliga nettoupptaget och inte använda den skogliga referensnivån.”, skriver LRF Skogsägarna i remissvaret.
 
 
Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons