DEBATT.

”Skogsbruk går bra att förena med friluftsliv”

3 februari 2016 Familjeskogsbruket ser inget motsatsförhållande mellan skogsbruk och friluftsliv! Det pågår konstruktiva samtal mellan företrädare för skogsbruket, samhället och ideella organisationer.
- Tillsammans hittar vi verktyg för en bättre skogsmiljö, skriver företrädare för flera skogsägarorganisationer i Skogsland.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb