”Skogsbranschen är rena Vilda Västern”

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Anna Runesson
Säljaren vill ha 6997 kronor för varan, då bjuder du 1100 kronor. Helt rimlig försäljningsmodell – i skogsnäringen alltså, konstaterar Anna Runesson i sin rapport.
I vilken annan bransch är det köparen som sätter pris på försäljarens, alltså i det här fallet skogsägarens, varor? Det undrar Anna Runesson i sin rapport ”Ansvarsfrågan i samband med försäljning av skogstjänster”, Linnéuniversitetet i Växjö.

Just nu jobbar Anna Runesson på ett IT-företag i Rotterdam, men hon har sina rötter i en skogsgård i Småland och studerar dessutom på distans vid Linnéuniversitetet.
–I höstas läste jag inköp och försäljning vilket resulterade i den här rapporten. Varför ska skogsnäringen ha så dåligt formulerade avtal när det gäller tjänster – när andra näringar har avtal specificerade ner till minsta detalj? Jag tror att det beror på att skogen fortfarande inte ses som en affärsverksamhet, skogsägaren tillåts inte tjäna pengar på sina varor och får inte ens sätta priset på sina varor, det gör köparen och skogsindustrin.
–Det är ungefär som om jag går in till optikern och bestämmer att jag vill ha ett visst par glasögon, men eftersom jag är kunden bestämmer jag priset på varan. Just det, det fungerar ju inte så, inte i några andra branscher än skogsnäringen.

Annons
Annons

Anna Runesson är upprörd över hur skogsägarna nonchaleras när de ska sälja sitt virke. Varför tvingas de stå med mössan i handen och vänta på att köparen bestämmer priset?
Och hon är beredd att ta strid med skogsbranschen som enligt henne liknar rena Vilda Västern.
Anna Runesson har intervjuat personer i olika branscher och konstaterar att i skogen är ansvarsfrågan inte reglerad i lagar och förordningar. Om ansvaret börjar regleras så skrivs det in i avtalet för skogstjänsten.

–Det finns en policy mellan skogsindustrin och entreprenören men denna delas inte med skogsägaren. Mycket av ansvarsfrågorna diskuteras av gammal hävd bara muntligt mellan skogsindustrins skogsinspektor och skogsägaren.
Ansvarsfrågan bör därför skrivas in i lagar och förordningar för att man ska kunna göra en rättvis ekonomisk bedömning och för att göra den synlig och hanterbar. Det blir både praktiskt och ekonomiskt.
–Jag har tittat på kontrakt från två olika branscher, läkemedelslogistik och utsourcing av IT-tjänster och jämfört dem med standardkontrakt från Holmen. Skillnaderna är enorma. Skogsbranschen framträder här som ålderdomlig och konservativ.
Skogsskador definieras bara i skogsindustrins policy, och det är den enskildes samvete som bestämmer om det blir några efterspel eller ersättningar. Det känns föråldrat, menar Anna Runesson. Skogsbranschen måste kunna ha samma förutsättningar till regler och avtal som alla andra branscher.

– Är det så att vi här har att göra med en gammalmodig, manlig bransch som bedrivs enligt principen ”hävd och tradition”? Ansvarsfrågorna löses genom att göra upp, som gjorts i alla tider sedan Magnus Eriksson regerade landet. Skogsägaren får alltid vara med och betala när det gäller ansvarstvister för så har det alltid varit historiskt sett, när det kanske nu är dags för skogsindustrin att ta en större del av kostnaden.

Det här är en bransch där det verkar vara skogsindustrin som noggrant har kalkylerat fram priset på skogsägarens erbjudna varor, virket, och satt kostnaden för utförda skogsåtgärder, där uttag och kostnad är noga kalkylerad för skogsindustrins bästa, inte för skogsägarens.
Om skogsägaren själv sätter priset och leveransvillkoren skulle han eller hon ha en möjlighet att driva ett vinstgivande företag under hela skogens omlopp, inte bara vid slutavverkningen, framhåller Anna Runesson.
–Som skogsägare blir du endast rik den dag du säljer din skogsfastighet.

SKOGEN 6/12

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons