"Skogsbolag ändrar i gemensamma brandregler"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsbolagen tycks anse att det är skogsentreprenören som ska stå för hela merkostnaden för brandsäkerheten, skriver Skogsentreprenörerna. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT När branschens alla parter nyligen tog fram gemensamma riktlinjer för brandsäkert arbete i skogen var det ett mycket viktig steg. Men nu gör vissa skogsbolag märkligt nog egna skrivningar och tillägg i riktlinjerna, skriver Skogsentreprenörerna.

Brandsäkerheten vid arbete i skogen är en synnerligen viktig fråga. Därför har alla parter i branschen samlats och arbetat fram gemensamma riktlinjer kring förebyggande åtgärder som är nödvändiga för ökad brandsäkerhet. Vi från Skogsentreprenörerna har medverkat liksom skogsbolagen, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt representanter för räddningstjänsten.

Annons
Annons

Det är alltså en bred grupp av både branschintressenter och sakkunniga inom brandsäkerhet som arbetat fram de nya branschgemensamma riktlinjerna som numera ska gälla. Därför tycker vi det är mycket märkligt att vissa skogsbolag ”hittar på” egna skrivningar och tillägg som den sakkunniga gruppen inte medverkat till.

Dessutom tycks skogsbolagen förvänta sig att skogsentreprenörerna ska stå för hela merkostnaden. Bolagen verkar inte se några skäl till omförhandlingar av kontrakten på grund av nya förutsättningar och ökade omkostnader.

Detta innebär att vi är tillbaka på ruta ett. Nya förutsättningar och krav betyder nya avtal och fördelning av kostnader, det är självklar praxis i alla andra branscher. Varför skulle skogsnäringen vara annorlunda?

Vi skogsentreprenörer vill självfallet medverka till ökad säkerhet i skogen. Det är inte den frågan vi reagerar på. Däremot tycker vi att ansvaret för alla kostnadsökningar ska fördelas på ett rättvist, tydligt och förutsägbart sätt.

Vi ser fram emot att skogsbolagen sätter sig ned med oss och i konstruktiv anda löser frågan på ett seriöst sätt.

 

Bernt Hermansson, ordförande Skogsentreprenörerna    

Håkan Dunberg, skogsentreprenör

Håkan Nilsson, skogsentreprenör

Kolbjörn Kindströmer, skogsentreprenör

Ingrid Wiklund-Lilja, skogsentreprenör

Philip Jämtgård, skogsentreprenör

Carita Bäcklund, extern styrelseledamot

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons