"Skogsbolag ändrar i gemensamma brandregler"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsbolagen tycks anse att det är skogsentreprenören som ska stå för hela merkostnaden för brandsäkerheten, skriver Skogsentreprenörerna. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT När branschens alla parter nyligen tog fram gemensamma riktlinjer för brandsäkert arbete i skogen var det ett mycket viktig steg. Men nu gör vissa skogsbolag märkligt nog egna skrivningar och tillägg i riktlinjerna, skriver Skogsentreprenörerna.

Brandsäkerheten vid arbete i skogen är en synnerligen viktig fråga. Därför har alla parter i branschen samlats och arbetat fram gemensamma riktlinjer kring förebyggande åtgärder som är nödvändiga för ökad brandsäkerhet. Vi från Skogsentreprenörerna har medverkat liksom skogsbolagen, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt representanter för räddningstjänsten.

Annons
Annons

Det är alltså en bred grupp av både branschintressenter och sakkunniga inom brandsäkerhet som arbetat fram de nya branschgemensamma riktlinjerna som numera ska gälla. Därför tycker vi det är mycket märkligt att vissa skogsbolag ”hittar på” egna skrivningar och tillägg som den sakkunniga gruppen inte medverkat till.

Dessutom tycks skogsbolagen förvänta sig att skogsentreprenörerna ska stå för hela merkostnaden. Bolagen verkar inte se några skäl till omförhandlingar av kontrakten på grund av nya förutsättningar och ökade omkostnader.

Detta innebär att vi är tillbaka på ruta ett. Nya förutsättningar och krav betyder nya avtal och fördelning av kostnader, det är självklar praxis i alla andra branscher. Varför skulle skogsnäringen vara annorlunda?

Vi skogsentreprenörer vill självfallet medverka till ökad säkerhet i skogen. Det är inte den frågan vi reagerar på. Däremot tycker vi att ansvaret för alla kostnadsökningar ska fördelas på ett rättvist, tydligt och förutsägbart sätt.

Vi ser fram emot att skogsbolagen sätter sig ned med oss och i konstruktiv anda löser frågan på ett seriöst sätt.

 

Bernt Hermansson, ordförande Skogsentreprenörerna    

Håkan Dunberg, skogsentreprenör

Håkan Nilsson, skogsentreprenör

Kolbjörn Kindströmer, skogsentreprenör

Ingrid Wiklund-Lilja, skogsentreprenör

Philip Jämtgård, skogsentreprenör

Carita Bäcklund, extern styrelseledamot

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Gödsel sprids i skogen

  Nu kartläggs ­gödsling och klimat

  Skogsgödsling ökar tillväxten, bindningen av kol och klimatnyttan. Verkar det som. Åtminstone i vissa skogstyper. Om fyra år vet vi mer om hela ­bilden, hoppas en grupp SLU-forskare.
 • Annons
 • Dimmig skogssiluett

  ”Den boreala ­skogen är jordens lunga”

  Med intensifierad skogsvård kan tillväxten i den ­boreala ­skogen fördubblas under en tioårsperiod. Det visar ett ­forsk­ningsprogram i Norrbotten som pågått i 15 år. Till­växten binder kol och främjar ­klimatarbetet -vilket skulle kunna ge skogs­ägarna ­in­täkter i form av utsläppsrätter.
 • ”Kalavverkning måste fasas ut”

  DEBATT. Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och kalavverkning fasas ut. Det är kris i skogen,  skriver 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare i ett upprop till politiker och myndigheter.
 • Annons
 • ”Skogsnäringen är inget särintresse”

  Kategorier: debatt, John Widegren, SvD
  Jag kan konstatera att Sten B Nilsson och Moderaterna har olika syn på vad ett särintresse är. Och att Moderaterna skulle ta bort pengarna för nya reservat är helt enkelt inte sant, skriver John Widegren (M) i en slutreplik i SvD.
 • Trädhotell får pris för ekoturism

  Treehotel i Harads utanför Boden har vunnit pris för att de "bäst levandegör svensk ekoturism".
 • Annons