"Skogsbolag ändrar i gemensamma brandregler"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsbolagen tycks anse att det är skogsentreprenören som ska stå för hela merkostnaden för brandsäkerheten, skriver Skogsentreprenörerna. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGEN-bild.
DEBATT När branschens alla parter nyligen tog fram gemensamma riktlinjer för brandsäkert arbete i skogen var det ett mycket viktig steg. Men nu gör vissa skogsbolag märkligt nog egna skrivningar och tillägg i riktlinjerna, skriver Skogsentreprenörerna.

Brandsäkerheten vid arbete i skogen är en synnerligen viktig fråga. Därför har alla parter i branschen samlats och arbetat fram gemensamma riktlinjer kring förebyggande åtgärder som är nödvändiga för ökad brandsäkerhet. Vi från Skogsentreprenörerna har medverkat liksom skogsbolagen, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt representanter för räddningstjänsten.

Annons
Annons

Det är alltså en bred grupp av både branschintressenter och sakkunniga inom brandsäkerhet som arbetat fram de nya branschgemensamma riktlinjerna som numera ska gälla. Därför tycker vi det är mycket märkligt att vissa skogsbolag ”hittar på” egna skrivningar och tillägg som den sakkunniga gruppen inte medverkat till.

Dessutom tycks skogsbolagen förvänta sig att skogsentreprenörerna ska stå för hela merkostnaden. Bolagen verkar inte se några skäl till omförhandlingar av kontrakten på grund av nya förutsättningar och ökade omkostnader.

Detta innebär att vi är tillbaka på ruta ett. Nya förutsättningar och krav betyder nya avtal och fördelning av kostnader, det är självklar praxis i alla andra branscher. Varför skulle skogsnäringen vara annorlunda?

Vi skogsentreprenörer vill självfallet medverka till ökad säkerhet i skogen. Det är inte den frågan vi reagerar på. Däremot tycker vi att ansvaret för alla kostnadsökningar ska fördelas på ett rättvist, tydligt och förutsägbart sätt.

Vi ser fram emot att skogsbolagen sätter sig ned med oss och i konstruktiv anda löser frågan på ett seriöst sätt.

 

Bernt Hermansson, ordförande Skogsentreprenörerna    

Håkan Dunberg, skogsentreprenör

Håkan Nilsson, skogsentreprenör

Kolbjörn Kindströmer, skogsentreprenör

Ingrid Wiklund-Lilja, skogsentreprenör

Philip Jämtgård, skogsentreprenör

Carita Bäcklund, extern styrelseledamot

 

 

Opinion
Publicerad:
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons