Skogsbaserat bindemedel ersätter fossilt

14 februari 2018 Stora Enso lanserar en produkt som kan ersätta exempelvis oljebaserade bindemedel.

Skogsbaserat bindemedel ersätter fossilt

Träets lignin har länge setts som en restprodukt. Forskarna har dock sett ett material med potential att ersätta plaster.  Utmaningen har varit att utvinna ligninet ur massaprocessen på att kostnadseffektivt sätt. Lignin utgör en ansenlig del av vedens sammansättning, cirka 20 -30 procent.

Sedan några år utvinner dock Stora Enso lignin i industriell skala vid Sunila-bruket i Finland.

Nu lanserar de ligninprodukten Lineo som ersättning för oljebaserade fenolhartser som används för olika träskivor, byggisolering och laminerat papper.

Stora Enso beskriver Lineo som ett giftfritt råmaterial med ett spårbart ursprung som passa för företag som söker hållbara, biobaserade alternativ.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb