Skogsbaserat bindemedel ersätter fossilt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Stora Enso lanserar en produkt som kan ersätta exempelvis oljebaserade bindemedel.

Träets lignin har länge setts som en restprodukt. Forskarna har dock sett ett material med potential att ersätta plaster.  Utmaningen har varit att utvinna ligninet ur massaprocessen på att kostnadseffektivt sätt. Lignin utgör en ansenlig del av vedens sammansättning, cirka 20 -30 procent.

Annons
Annons

Sedan några år utvinner dock Stora Enso lignin i industriell skala vid Sunila-bruket i Finland.

Nu lanserar de ligninprodukten Lineo som ersättning för oljebaserade fenolhartser som används för olika träskivor, byggisolering och laminerat papper.

Stora Enso beskriver Lineo som ett giftfritt råmaterial med ett spårbart ursprung som passa för företag som söker hållbara, biobaserade alternativ.

 

Publicerad:
  • Biogasanläggning

    Gas från grot i malpåse

    BIOENERGI. Storsatsningen i Göteborg på drivmedel från grot stannade av. Tekniken finns, men inte marknaden.
  • Annons
  • ”Andelen skyddad skog överdrivs”

    Naturvårdsverket anser att nio procent av Sveriges skogar är skyddade genom avsättning. Enligt Skogsindustrierna är siffran nästan tre gånger så hög.
  • Vintriga skogsprojekt i podden

    Kategorier: Skogspodden
    I avsnitt 61 av Skogspodden pratas om  vinterns skötselprojekt i skogen. Dessutom bjuds på några personliga tabbar.
  • Annons
  • Virkesstudion #22 – Marknadsrapporter

    Kategorier: Virkesstudion #22
    Virkesstudion tar upp den senaste tidens marknadsrapporter. De ställer frågan: Är skogsägare obotliga optimister?
  • Nu finns nya data om skogen

    Kartor med uppdaterad information om exempelvis trädhöjd och virkesförråd finns nu tillgängliga för berörda skogsägare. Datan kommer från den pågående laserskanningen och omfattar hittills en femtedel av Sveriges skogar.
  • Annons