Skogsägarna tror på framtiden

20 november 2006 Optimismen bland Sveriges skogsägare har aldrig varit större, visar LRF Konsults och Swedbanks Skogsbarometer.

Av undersökningen framgår bland annat att:
– Drygt 50 procent av skogsägarna tror att värmeenergi är det främsta alternativa användningsområdet för skogen i framtiden. 70 procent skulle sälja sin skogsråvara till ett värmeverk om prisnivån vore densamma som till skogsindustrin.

– Förväntningarna på prisökningar för sågtimmer och massaved aldrig har varit högre sedan undersökningen startade för tio år sedan!

– 40 procent av skogsägarna tänker avverka under kommande säsong,
vilket är fem procent mer än förra året.

– Två av fem skogsägare tror på ökad lönsamhet under de närmaste tre åren

I rapporten konstaterar man också att det är anmärkningsvärt att andelen skogsägare som har en komplett försäkring för sin skog inte har ökat, trots stormen Gudrun och sommarens skogsbränder.

Läs mer: http://www.konsult.lrf.se/skogsbarometern/

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb