Skogsägarna – jämförelsevis stark tro på lönsamhet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bland de gröna näringarna sticker skogsägarna ut med en tro på fortsatt lönsamhet. Men det är en motsägelsefull bild, enligt Grönt näringslivsindex från LRF.
I indexet, som visar företagarnas uppfattning om konjunkturen, syns i själva verket en något minskad optimism bland skogsbrukare. Skogsbruksindex har fallit med sju enheter till 104 undre årets första kvartal. Men ändå är detta det gröna näringslivets starkaste index.Tron på lönsamhet är alltså större än hos exempelvis jordbruk och trädgård.
Bilden är dock något motsägelsefull, uppger Grönt näringslivsindex. Skogsägarna tycks anse att priserna på timmer och massaved nått toppen,
Men i realiteten har de stigit i närtid. Under 2022 ökade sågtimmerpriset med 14 procent och massavedspriserna med 19 procent jämfört med 2021.
Och i mitten av januari aviserade skogsägarföreningarna ytterligare höjningar av virkespriser.
Detta har troligtvis bidragit till att avverkningsanmälningarna har ökat. I januari var ökningen 16 procent, en skarp kontrast mot helåret 2021 då avverkningsanmälningarna istället minskade med 15 procent. 
Den senaste tidens starka efterfrågan är sannolikt en följd av en historisk svag krona som ger Sverige exportfördelar, samt att virke från Ryssland och Belarus inte importeras till EU, är Grönt näringslivsindex bedömning.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons