Skogsägare vann skattetvist om skogskonton

5 februari 2019 Skogskonton ska kunna överlåtas till närstående genom arv, testamente, bodelning eller gåva utan att beskattas, enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Domen innebär att det åter är möjligt, enligt lagstiftningens ursprungliga intention, att överlåta skogskonton till närstående i samband med arv, testamente, gåva eller bodelning, skriver LRF, i ett pressmeddelande.

– Det är en fullständig seger som gör att generationsskiften underlättas, säger Urban Rydin, LRFs skatteexpert som varit skogsägarnas ombud i den juridiska processen.

2009 infördes en möjlighet att överlåta skogskonton till närstående i samband med att skogsinnehavaren avled. Den dåvarande regeringen ansåg att det var nödvändigt för att underlätta generationsskiften av jord- och skogsbruksfastigheter. Skatteverket började dock för några år sedan att göra en annan tolkning. Den innebar att överlåtelser av dödsbon som gjorts senare än dödfallsåret underkändes. För många anhöriga riskerade detta att innebära skattekrav på mångmiljonbelopp även om skogen inte skulle avverkas.

– Det är en helt orimlig tolkning eftersom en överlåtelse sällan hinns med när ett dödsfall inträffar slutskedet av året. Vi beslutade att driva detta ärende till domstol och överklagade Skatteverkets tolkning, säger Urban Rydin, 

Den första juridiska instansen, Skatterättsnämnden, gick på LRFs linje. Domen i Högsta förvaltningsdomstolen fastslår nu också att Skatteverkets tolkning helt saknar stöd.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb