Skogsägare räknar med risken

6 december 2006 En undersökning från Föreningen Skogen visar att stormen Gudrun får skogsägare att stormanpassa sitt skogsbruk i större utsträckning än tidigare.

Skogsägare räknar med risken

I undersökningen ”Privata skogsägares syn på vindskadeförebyggande åtgärder”, utförd som ett examensarbete på SLU, konstaterar Axel af Petersens att åtta av tio tillfrågade skogsägare i Småland räknar med att anpassa sitt skogsbruk till framtida stormar.
— De vanligaste åtgärderna är passiva åtgärder, säger Axel af Petersens. Färre stora hyggen, inga skärmställningar, mindre gödsling och färre nya hyggen i anslutning till vindkänsliga bestånd är ett par exempel. Att undvika höggallring och gallring i äldre bestånd är andra. 80 procent av de tillfrågade skogsägare som drabbades av stormen 2005 anger att de kommer att satsa på mer stormfasta trädslag i sina föryngringar.

Värmlänningar också stormmedvetna
Men den senaste stormen ökade också riskmedvetenheten hos skogsägare som inte drabbades direkt. I undersökningen ingick även tio skogsägare från Värmland. Sex av dem menar att risken för vindskador i framtiden bedöms högre nu än innan Gudrun. Bilden är densamma i Småland. Förutom anpassning av skogsbruket har också intresset för stormförsäkringar ökat.
Redan innan stormen 2005 hade många av skogsägarna genomfört förebyggande åtgärder för att minska risken för stormskador. Erfarenheterna av insatserna är goda. Drygt sju av tio skogsägare tyckte att deras tidigare åtgärder har haft effekt.
Undersökningen bygger på djupintervjuer med tio skogsägare i Småland och tio skogsägare i Värmland. Undersökningen ger en detaljerad bild av hur skogsägarna ser på vindskador men materialet är för litet för att ge en generell bild av skogsägares uppfattning i frågan.

Läs hela rapporten på www.skogen.se. Medlemmar i Föreningen Skogen kan också beställa den tryckta versionen gratis på telefon 08-412 15 80.

Text och foto: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb