Skogsägare nöjda med markberedning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.

I Sverige markbereds årligen 80 procent av föryngringsytorna.  Skogforsk har i en enkätstudie undersökt privata markägares inställning till metoden.

Annons
Annons

Studien visar att de flesta, 79 procent av dem som svarade, ansåg att markberedning efter slutavverkning är självklart för att få till en bra föryngring. 

En övervägande majoritet ansåg att resultatet knappast är estetiskt tilltalande men ett nödvändigt och normalt inslag i skogslandskapet.

Skogsägarens egen erfarenhet från den senaste markberedningen var oftast god. 67 procent var nöjda eller mycket nöjda. Avgörande var att det skapades tillräckligt många planteringspunkter, att föryngringen tog sig bra, att snytbaggeangreppen minimerades och att plantornas tillväxt blev bra.

Mest populära metoder är harvning och högläggnig. Om kostnaden inte styrde skulle fler välja högläggning med grävmaskin framför dragen högläggare. I södra Norrland var högläggning vanligare än i övriga landet medan att inte markbereda alls var vanligare i Götaland.

Skogforsk skickade ut enkäten till 800 skogsägare, lika många mån som kvinnor. Den besvarades av 147 personer (18 procent). Beställare av studien var SLU och Skogstekniska klustret.

Om markberedning: Den vanligaste metoden är harvning (60 procent) följt av högläggning (30 procent) och fläckmarkberedning (10 procent). Fördelar: Bättre plantetablering och tillväxt genom minskad ogräskonkurrens och snytbaggeangrepp. Dessutom förbättras plantornas mikroklimat och näringsupptag. Nackdelar: Kostnader för markägaren och ofrivilliga markstörningar. Källa: Skogforsk

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons