Skogsägare nöjda med markberedning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.

I Sverige markbereds årligen 80 procent av föryngringsytorna.  Skogforsk har i en enkätstudie undersökt privata markägares inställning till metoden.

Annons
Annons

Studien visar att de flesta, 79 procent av dem som svarade, ansåg att markberedning efter slutavverkning är självklart för att få till en bra föryngring. 

En övervägande majoritet ansåg att resultatet knappast är estetiskt tilltalande men ett nödvändigt och normalt inslag i skogslandskapet.

Skogsägarens egen erfarenhet från den senaste markberedningen var oftast god. 67 procent var nöjda eller mycket nöjda. Avgörande var att det skapades tillräckligt många planteringspunkter, att föryngringen tog sig bra, att snytbaggeangreppen minimerades och att plantornas tillväxt blev bra.

Mest populära metoder är harvning och högläggnig. Om kostnaden inte styrde skulle fler välja högläggning med grävmaskin framför dragen högläggare. I södra Norrland var högläggning vanligare än i övriga landet medan att inte markbereda alls var vanligare i Götaland.

Skogforsk skickade ut enkäten till 800 skogsägare, lika många mån som kvinnor. Den besvarades av 147 personer (18 procent). Beställare av studien var SLU och Skogstekniska klustret.

Om markberedning: Den vanligaste metoden är harvning (60 procent) följt av högläggning (30 procent) och fläckmarkberedning (10 procent). Fördelar: Bättre plantetablering och tillväxt genom minskad ogräskonkurrens och snytbaggeangrepp. Dessutom förbättras plantornas mikroklimat och näringsupptag. Nackdelar: Kostnader för markägaren och ofrivilliga markstörningar. Källa: Skogforsk

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons