Skogsägare nöjda med markberedning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.

I Sverige markbereds årligen 80 procent av föryngringsytorna.  Skogforsk har i en enkätstudie undersökt privata markägares inställning till metoden.

Annons
Annons

Studien visar att de flesta, 79 procent av dem som svarade, ansåg att markberedning efter slutavverkning är självklart för att få till en bra föryngring. 

En övervägande majoritet ansåg att resultatet knappast är estetiskt tilltalande men ett nödvändigt och normalt inslag i skogslandskapet.

Skogsägarens egen erfarenhet från den senaste markberedningen var oftast god. 67 procent var nöjda eller mycket nöjda. Avgörande var att det skapades tillräckligt många planteringspunkter, att föryngringen tog sig bra, att snytbaggeangreppen minimerades och att plantornas tillväxt blev bra.

Mest populära metoder är harvning och högläggnig. Om kostnaden inte styrde skulle fler välja högläggning med grävmaskin framför dragen högläggare. I södra Norrland var högläggning vanligare än i övriga landet medan att inte markbereda alls var vanligare i Götaland.

Skogforsk skickade ut enkäten till 800 skogsägare, lika många mån som kvinnor. Den besvarades av 147 personer (18 procent). Beställare av studien var SLU och Skogstekniska klustret.

Om markberedning: Den vanligaste metoden är harvning (60 procent) följt av högläggning (30 procent) och fläckmarkberedning (10 procent). Fördelar: Bättre plantetablering och tillväxt genom minskad ogräskonkurrens och snytbaggeangrepp. Dessutom förbättras plantornas mikroklimat och näringsupptag. Nackdelar: Kostnader för markägaren och ofrivilliga markstörningar. Källa: Skogforsk

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Skotarkranar får ny vipparm

  Kategorier: Skotare, vipparm, John Deere
  John Deere förser flera av sina skotarkranar med en omgjord och förbättrad vipparm som tillval.
 • Annons
 • Mellanskog ändrar sin prissättning

  Mellanskog höjer priserna på timmer och gör samtidigt skillnad på medlemmar och icke medlemmar vid prissättning av massaved.
 • Se över din skog efter ovädret

  Skogsägare i norra Sverige uppmanas se över sin skog efter snöovädret. Men var noga med säkerheten, råder Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Här är gänget bakom Barkborrekollen

  Skogssverige har träffat gänget bakom Barkborrekollen, en tjänst som hjälper skogsägare att hålla koll på sin fastighet på distans.
 • Stora förluster av tropisk skog

  Kategorier: avskogning, regnskog, WWF
  En ny studie från WWF visar att en skogsyta nästan lika stor som Sverige förlorades i Asien, Syd- och Mellanamerika och Afrika mellan 2004 och 2017.  
 • Annons