Skogsägare nöjda efter SCA-affär

1 mars 2007 De flesta av SCA Skogs kunder som gjort en virkesaffär med Jämtlands Skogsförvaltning var nöjda eller mycket nöjda då affären var klar. Den slutsatsen drar Cecilia Andersson i ett examensarbete från SLU, institutionen för skogsskötsel.

Skogsägare nöjda efter SCA-affär

Samtidigt konstaterar hon att SCA:s virkesköpare kan bli bättre på att jobba med uppföljning efter utförd åtgärd och ekonomisk rådgivning.

Högst poäng gav medelstora skogsägare för hur nöjda de var med SCA:s betalningssäkerhet Sämst betyg gav kvinnliga skogsägare på frågan hur nöjda de var med återkopplingen efter utförd gallring eller slutavverkning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb