Skogsägare med tydliga mål efterlyses"

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
"I framtiden kommer nya produkter från skogen och då behövs mer råvara. Då behövs också fler skogsägare som har tydligare mål.” Börje Gunnarsson, Skogsrådgivare, Hushållningssällskapet konstaterar att framtidens skogsbruk kommer att kräva mer av skogsägarna.

Två av skogens viktigaste mål är att ge bra skörd och skötas så att den bevaras för framtida generationer, anser skogsrådgivaren Börje Gunnarsson.
– Många skogsägare driver ett aktivt skogsbruk med stort kunnande och engagemang. Det som bekymrar mig är att en del skogsägare inte tar sitt ansvar, utan sänker sin ambitionsnivå. I framtiden kommer nya produkter från skogen och då behövs mer råvara. Då behövs också fler skogsägare som har tydligare mål med sitt skogsbruk. Det ska dessutom vara lönsamt att äga skog.

Annons
Annons

Börje GunnarssonBörje Gunnarsson Skogsrådgivare, Hushållningssällskapet– Skogen betyder mycket för Sverige, globalt och för klimatet. Den får inte slarvas bort. Då blir det som att göra självmål och det vinner man inga matcher på. Att skogen inte sköts bättre beror delvis på ­okunnighet, men även brist på handlingskraft. 
Börje Gunnarsson menar att skogsägare måste röja mer och ofta är för passiva vid skötsel av ­ung­skogen. 
– Var offensiv och sätt utvald planta med bra ­proveniens. Se till att röja tidigt och gallra innan tolv-tretton meters övre höjd. Gödsla mellan­boniteterna när skogen är 40 år och äldre. Gärna ­produktion, men vi ska också klara av att sköta ­kultur- och miljövärden i skogen. 

Men Börje Gunnarsson säger också att det kan vara en svår avvägning för markägare att veta hur mycket de behöver engagera sig i omhändertagandet av skogen. 
– Tidigare bodde man ofta på fastigheten och var mer regelbundet involverad. Nu är många ägare mer splittrade, eftersom de kanske bor långt från fastigheten och sällan är i sin skog. Men det finns många duktiga entreprenadföretag som gärna hjälper till 
att sköta skogen. Här är kontakter och bra relationer värdefulla för skogsägaren.

– Vi har också en allt äldre markägarkrets. Just generationsskiften blir viktiga för skogens fortsatta utveckling. Finns intresse, engagemang och kunskap bland dem som ska ta över? Det här kommer att bli utmaningar för framtidens skogsbruk, konstaterar Börje ­Gunnarsson. 

Berättat för Stefan Hällberg

SKOGEN 6-7/2018

 

Publicerad:
 • Föreningen Skogen,Höstexkursion

  Hyggesbruk och annat hett på årets Höstexkursion

  Föreningen Skogens höstexkursion, i år tillsammans med Sveaskog, synade de bestånd i Malå som Joel Wretlind anlagt med hjälp av kalhuggning på 1920–talet. Men här diskuterades även frågor som viltförvaltning och rennäring på skogsbruksmarker.
 • Annons
 • Skogsmuseets personal

  ”Bästa konstutställningen – skogen”

  KULTURARV. Produktionsskog kan vara den bästa konstutställningen av alla, tycker Guldkvisten-mottagaren Iréne Gustafson på Skogsmuseet.
 • Sprucken granstam

  Förädling kan minska torkstress

  Kategorier: Skogsskötsel, gran, torka
  SKADOR. Skogforsk har funnit samband mellan tunna cell­väggar i veden hos unga granar och spruckna stammar vid extrem torka.
 • Annons
 • Exkursion lärkplantering

  Lärk kan bli nordligt framtidsträd

  EFTERFRÅGAN. Biobränsle­reserven växer bäst i Norrland. Här trivs ligninrik lärk – ett trädslag att satsa på, sa flera deltagare på en exkursion med Jämtlands läns skogsklubb.
 • Jägare står i ett jakttorn

  ”Det går inte att vänta”

  Kategorier: Skogsskötsel, viltbete
  VILTBETE. I flera län har upp till 67 procent av ungtallarna skador, enligt senaste Äbin. Avskjutningen av älg måste öka omedelbart, säger en specialist på Skogsstyrelsen.
 • Annons