Skogsägare med tydliga mål efterlyses"

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
"I framtiden kommer nya produkter från skogen och då behövs mer råvara. Då behövs också fler skogsägare som har tydligare mål.” Börje Gunnarsson, Skogsrådgivare, Hushållningssällskapet konstaterar att framtidens skogsbruk kommer att kräva mer av skogsägarna.

Två av skogens viktigaste mål är att ge bra skörd och skötas så att den bevaras för framtida generationer, anser skogsrådgivaren Börje Gunnarsson.
– Många skogsägare driver ett aktivt skogsbruk med stort kunnande och engagemang. Det som bekymrar mig är att en del skogsägare inte tar sitt ansvar, utan sänker sin ambitionsnivå. I framtiden kommer nya produkter från skogen och då behövs mer råvara. Då behövs också fler skogsägare som har tydligare mål med sitt skogsbruk. Det ska dessutom vara lönsamt att äga skog.

Annons
Annons

Börje GunnarssonBörje Gunnarsson Skogsrådgivare, Hushållningssällskapet– Skogen betyder mycket för Sverige, globalt och för klimatet. Den får inte slarvas bort. Då blir det som att göra självmål och det vinner man inga matcher på. Att skogen inte sköts bättre beror delvis på ­okunnighet, men även brist på handlingskraft. 
Börje Gunnarsson menar att skogsägare måste röja mer och ofta är för passiva vid skötsel av ­ung­skogen. 
– Var offensiv och sätt utvald planta med bra ­proveniens. Se till att röja tidigt och gallra innan tolv-tretton meters övre höjd. Gödsla mellan­boniteterna när skogen är 40 år och äldre. Gärna ­produktion, men vi ska också klara av att sköta ­kultur- och miljövärden i skogen. 

Men Börje Gunnarsson säger också att det kan vara en svår avvägning för markägare att veta hur mycket de behöver engagera sig i omhändertagandet av skogen. 
– Tidigare bodde man ofta på fastigheten och var mer regelbundet involverad. Nu är många ägare mer splittrade, eftersom de kanske bor långt från fastigheten och sällan är i sin skog. Men det finns många duktiga entreprenadföretag som gärna hjälper till 
att sköta skogen. Här är kontakter och bra relationer värdefulla för skogsägaren.

– Vi har också en allt äldre markägarkrets. Just generationsskiften blir viktiga för skogens fortsatta utveckling. Finns intresse, engagemang och kunskap bland dem som ska ta över? Det här kommer att bli utmaningar för framtidens skogsbruk, konstaterar Börje ­Gunnarsson. 

Berättat för Stefan Hällberg

SKOGEN 6-7/2018

 

Publicerad:
 • Tuff kamp mot flera skogsbränder

  Just nu bekämpas stora skogsbränder Hälsingland, Dalarna och Jämtland. Arbetet försvåras av att flera nyckfulla brandhärdar pågår samtidigt.
 • Annons
 • Ren med kalv.

  Så samsas ren och skog

  SAMEXISTENS. När skogsbruk bor granne med ren ställs särskilda krav. Det finns verktyg för samråd och forskning om själva skötselmetoderna, men skogsvårdslagen verkar släpa efter.
 • Skotare

  Gallring: Attityden förändras

  Kategorier: Skogsskötsel, gallring
  OMSVÄNGNING Måste man gallra? Är det lönsamt? Vad som tidigare var mer eller mindre självklart har blivit mer komplicerat. Gallringsexperten Urban Nilsson vägrar ge raka svar, men vet hur du ska tänka.
 • Annons
 • Trädkronor

  Många mål för stadsnära skog

  Kategorier: Skogsskötsel, stadsnära
  Rekreationsskog ställer andra krav än produktionsskog. Många mål och många värden kräver många olika ­metoder – och bra kommunikation med medborgarna. SKOGEN hälsar på i Linköping och Norrköping för att få reda på hur man kan göra.
 • Peter Arnevall

  Samordning stoppade ny Salabrand

  SKOGSBRAND. Erfarenheterna från 2014 gjorde att årets bränder i samma område kunde släckas snabbare. Bättre organisation ger bättre beredskap.
 • Annons