”Skogsägare – kolla planteringsresultatet!”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsägarna möttes av drygt 40 centimeter långa spinkiga granplantor, många avbrutna och ungefär en tredjedel lutade kraftigt eller låg platt efter marken. Foto: Martin Stugholm.
SKOGENdebatt. Som skogsägare, kontrollerar du resultatet av utförda skogsplanteringar? Det bör du göra enligt skogsägarna Knut-Erik Eriksson och Martin Stugholm som varnar för plantor av undermålig kvalitet.

Hur står det till med kvalitén på skogsplanteringar och vad har plantskolor och de företag som planterar för ansvar gentemot sina uppdragsgivare? I denna debattartikel belyser vi ett praktexempel på hur det kan gå till, och hur det absolut inte får gå till.

Annons
Annons

På grund av angrepp på den gamla granskogen av granbarkborrar anlitades ett skogsföretag för avverkning, vi skrev också ett kontrakt om återbeskogning med samma företag.

Under sensommaren och hösten 2018 så planterade ett planteringsföretag detta område som omfattar cirka 18 hektar.  Vid besök på de nyplanterade områdena hösten 2018 så såg vi markägare och skogsföretaget att resultatet var långt ifrån godkänt. Den syn som mötte oss var långa rangliga och spinkiga granplantor, där många av var avbrutna och ungefär en tredjedel av granplantorna lutade väldigt kraftigt eller låg platt efter marken.  

 

TRANSPORTSKADOR

Ett problem var att plantorna staplats för tätt på höjden under transport. Utrymmet mellan lagren av plantor var bara  15 centimeter. Många av dessa granplantorna var 40-45 centimeter! Redan här kan man undra hur leverantören av plantor har tänkt att detta ska fungera, utan att plantan bryts av.

Vid inventeringar har det konstaterats att cirka 50 procent av den planterade granplanten inte är godkänd. Det planteras årligen cirka 350 miljoner skogsplant i Sverige hos massor av skogsägare. Men hur stor del av dessa planteringar har en undermålig kvalité?

Vi kan ju inte vara de enda skogsägarna som har fått leveranser av denna kvalitetsmässigt dåliga granplant. Granplantorna växer ju och blir längre och längre för var dag som går på våren och sommaren. Så rimligtvis så borde försäljningen av dessa granplantor ha stoppats redan långt tidigare innan vi fick vår leverans. Varför skedde då inte detta? 

 

"MÅSTE LEVERERA"

Vi ställde en rak fråga till marknads-, och tillika leveranschefen för plantskolan när vi träffades i somras. Varför företaget medvetet hade levererat denna alldeles för långa och för gängliga granplant, när man visste att den inte höll erforderlig kvalité och med stor säkerhet skulle ge ett dåligt planteringsresultat. Vi fick då det för oss det överraskande svaret  ”Vi kan inte sluta leverera plant, utan vi levererar ändå denna annars så har planteringsföretagen ingen plant att plantera och deras anställda inget jobb”. Man struntade med andra ord helt enkelt i om det med stor säkerhet blev ett dåligt planteringsresultat.

Kan det vara så, att man hoppades att markägaren skulle vara nöjd med att skogen var planterad och vi markägare sedan glatt betalade fakturan? På drygt 100.000:- + moms.

Vi har nu fått en rimlig kompensation av skogsföretaget för denna undermåliga plantering, så vi kan ändå säga att vi är nöjda. Men vi ifrågasätter plantskolans försäljningsstrategi.

Som markägare vill vi dock med denna artikel belysa vikten av att när markägaren får fakturan på det utförda planteringsjobbet går ut i skogen och kontrollerar resultatet!

KNUT-ERIK ERIKSSON

MARTIN STUGHOLM

 


 

Opinion
Publicerad:
 • Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

  Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.
 • Annons
 • Tjejer på skogskollo

  Många kollotjejer redan frälsta

  REKRYTERING. Unga kvinnor som deltar på Skogskollo för tjejer har redan en tydlig relation till skog, skogsbruk och skogen som arbetsplats. Det visar ett examensarbete vid SLU utfört av Sofie Dahlén Sjöbergh.
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons