Skogsägare i smittzonen kan få ersättning

19 oktober Ekonomisk drabbade markägare i svinpestzonen kan söka ersättning efter ett beslut av Jordbruksverket.

Skogsägare i smittzonen kan få ersättning
Vildsvin i rörelse. Foto: Kenneth Larsson, SKOGENbild - Azote Library.

Det är direkt drabbade som har möjlighet till ersättning, betonar myndigheten i ett pressmeddelande. Det innebär att man måste äga en tillgång som påverkas av restriktionerna, eller ha ett avtal som kan jämföras med ägande.

– Vår generella bedömning är att markägare, arrendatorer och innehavare av jakträtter kan vara direkt drabbade och därmed ha rätt till ersättning, förutsatt att de har haft en ersättningsberättigad kostnad eller inkomstförlust på grund av restriktionerna. Det kan exempelvis handla om att man inte har kunnat flytta avverkat virke ur den smittade zonen eller att man inte kunnat nyttja sin mark för upplevelseturism. Däremot bedömer vi exempelvis inte att hotell och vandrarhem i området som upplever minskad efterfrågan kan få ersättning, säger Jacob Landsjö, jurist på Jordbruksverket. 

Inte heller skogsentreprenörer och sågverk anses som direkt drabbade. Även om restriktionerna lett till minskad efterfrågan på varor och tjänster har de här företagen, generellt sett, inte rätt till ersättning, enligt Jordbruksverket.

Samtidigt tycks det ändå finnas en chans att få sin sak prövad.

–  Vi har full förståelse för att många befinner sig i en svår situation till följd av utbrottet av afrikansk svinpest och de restriktioner som varit nödvändiga att införa för att bekämpa smittan. Vi har gjort vad vi har kunnat inom den lagstiftning vi har att förhålla oss till. Samtidigt är de slutsatser vi har dragit generella, det måste alltid göras en prövning i varje enskilt fall. Om man anser sig vara direkt drabbad ska man skicka in en ansökan, säger Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket.

I ansökan ska man styrka att man är direkt drabbad samt vilka kostnader, inkomstförluster eller produktionsbortfall man haft. I enlighet med EU: s konkurrensregler kan företag maximalt få 200 000 euro i stöd under tre år. Eventuella andra statliga stöd som företaget erhållit utöver det dras av ersättningsbeloppet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb