Skogsägare i Övertorneå satsar på ökad tillväxt för ett bättre klimat

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Sedan hösten 2009 har 18 privata skogsägare i Övertorneå kommun utfört tillväxthöjande åtgärder i skogen som medfört att man ökat bindningen av koldioxid med cirka 60 tusen ton koldioxid. Ökningen i upptag av koldioxid omvandlas till utsläppskrediter som kan köpas och säljas mellan intressenter.

Ett förslag på ett handelssystem med koldioxidkrediter från skogen har utvecklats och testats i Övertorneå kommun. Resultaten från projektet har uppmärksammats av VINNOVA som har beviljat förstudiemedel till Övertorneå kommun för att undersöka om kommunen kan bli en testbädd inom miljöteknik.

Annons
Annons

Handel med skogliga koldioxidkrediter skapar ekonomiskt incitament för skogsägare att sköta skogen med ökad tillväxt, vilket ger mer grön biomassa, mer tillgång till bioenergi och fler möjligheter inom de gröna näringarna.

Stig Kerttu, näringslivschef i Övertorneå kommun:

– Jobbet med testbädden är ett led i att höja nivån i vårt tillväxt- och utvecklingsarbete i kommunen.  Det gläder oss stort att VINNOVA uppmärksammat vårt arbete och vill delta i denna vår lokala utveckling som också kan innebära positiva och konkreta resultat på både kort och lång sikt.

De stora fördelarna med det föreslagna systemet är att det inkluderar de små skogsägarna och att det är långsiktigt hållbart. Övertorneå kommun vill med hjälp av projektmedel från Vinnova utveckla handel med koldioxidkrediter från svenska skogen till en tjänst som kan spridas nationellt och internationellt. Skogens förmåga att ta upp och binda koldioxid är en ekosystemtjänst som kan nyttjas bättre i klimatarbetet. 

– Glädjande att Luleå Tekniska Universitet vill delta i arbetet med testbädden. Det blir spännande att se hur långt vi kan nå, säger Stig Kerttu, som varit med sedan processens begynnelse när den startade för över fyra år sedan.

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons