Skogsägare i Övertorneå satsar på ökad tillväxt för ett bättre klimat

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Sedan hösten 2009 har 18 privata skogsägare i Övertorneå kommun utfört tillväxthöjande åtgärder i skogen som medfört att man ökat bindningen av koldioxid med cirka 60 tusen ton koldioxid. Ökningen i upptag av koldioxid omvandlas till utsläppskrediter som kan köpas och säljas mellan intressenter.

Ett förslag på ett handelssystem med koldioxidkrediter från skogen har utvecklats och testats i Övertorneå kommun. Resultaten från projektet har uppmärksammats av VINNOVA som har beviljat förstudiemedel till Övertorneå kommun för att undersöka om kommunen kan bli en testbädd inom miljöteknik.

Annons
Annons

Handel med skogliga koldioxidkrediter skapar ekonomiskt incitament för skogsägare att sköta skogen med ökad tillväxt, vilket ger mer grön biomassa, mer tillgång till bioenergi och fler möjligheter inom de gröna näringarna.

Stig Kerttu, näringslivschef i Övertorneå kommun:

– Jobbet med testbädden är ett led i att höja nivån i vårt tillväxt- och utvecklingsarbete i kommunen.  Det gläder oss stort att VINNOVA uppmärksammat vårt arbete och vill delta i denna vår lokala utveckling som också kan innebära positiva och konkreta resultat på både kort och lång sikt.

De stora fördelarna med det föreslagna systemet är att det inkluderar de små skogsägarna och att det är långsiktigt hållbart. Övertorneå kommun vill med hjälp av projektmedel från Vinnova utveckla handel med koldioxidkrediter från svenska skogen till en tjänst som kan spridas nationellt och internationellt. Skogens förmåga att ta upp och binda koldioxid är en ekosystemtjänst som kan nyttjas bättre i klimatarbetet. 

– Glädjande att Luleå Tekniska Universitet vill delta i arbetet med testbädden. Det blir spännande att se hur långt vi kan nå, säger Stig Kerttu, som varit med sedan processens begynnelse när den startade för över fyra år sedan.

Publicerad:
 • Norrbotten värst drabbat av törskate

  Kategorier: Skogsforskning, törskate
  Vid inventering av törskate i tallungskog visade sig 88 procent av undersökta bestånd i Norrbotten ha förekomst av skadesvampen.
 • Annons
 • Bra delår för Mellanskog

  Mellanskogs resultat gick kraftigt uppåt under årets första nio månader jämfört med i fjol.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I dagarna landar SKOGEN 10/2021 i brevlådorna hos prenumeranterna. Redan nu finns den i digital form. Temat den här månaden är Virkesaffären.
 • Annons
 • ”Oschysst och kortsiktigt – prisdumpning skadar näringen"

  SKOGENdebatt. På kort tid har flera av landets större skogsindustrier bestämt sig för att säga upp ett antal erfarna entreprenörer. Samtidigt står dörren öppen för andra att bemanna skogsmaskiner med snabbutbildad utländsk personal som har låg, eller ingen erfarenhet alls. Vart är det svenska entreprenadskogsbruket på väg, undrar Kolbjörn Kindströmer.
 • Urstarkt kvartal för Södra

  Södras redovisar ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Resultatförbättringarna gäller både sågade trävaror och massa.
 • Annons