Skogsägare i kläm om anslag till reservat minskar

13 september 2007

– Sänker regeringen anslaget till naturreservat måste man samtidigt föreslå hur vi ska klara det nuvarande miljömålet, Levande Skogar, som LRF Skogsägarna har ställt sig bakom, annars bör regeringen ompröva målet, säger Linda Hedlund på LRF Skogsägarna till eSKOGEN.

– Minskar regeringen anslaget sätter man många skogsägare på pottkanten som är inne i reservatsprocessen. Förhandlingarna om reservatsbildningen kommer att ta ännu längre tid .

— I det här läget vore det dessutom vansinnigt att höja målet med ytterligare 450 000 hektar nya reservat som Skogsstyrelsen har föreslagit.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb