Skogsägare förlorade tjädermål

22 augusti 2017 Skogsstyrelsen gjorde rätt när de begränsade en avverkning av skog på marker i Västra Götaland med hänsyn till att det finns tjäder i området. Det har Mark- och miljödomstolen i Växjö beslutat skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skogsägare förlorade tjädermål

En markägare i Västra Götaland ville avverka 3,6 hektar skog och skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

– När de granskade anmälan kom det fram att de inventeringar som gjorts i området visar på en känd spelplats för tjäder. Spelplatsen ligger i nära anslutning till avverkningsanmälda området, kommenterar Skogsstyrelsen.

– För att inte störa tjädern för mycket beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken att begränsa avverkningen men också kräva extra försiktighet. Ett beslut som även länsstyrelsen ställde sig bakom. Det innebar bland annat att skogsägaren fick vänta med avverkningen under tiden som tjäderns spel- och häckningssäsong pågick, men också att en del av skogen skulle lämnas orörd, så kallade hänsynsytor. Med de restriktionerna fick markägaren avverka, skriver fortsätter de.

Skogsägaren överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen, bland annat med argumenten att tjädern inte observerats i området på länge och att det finns gott om tjäder på andra platser i Sverige. Skogsägaren menade också att Skogsstyrelsen inte har lagstöd att kräva så långtgående inskränkningar i en pågående markanvändning.

Mark- och miljödomstolen kom nyligen med sin dom i målet. Där gör domstolen bedömningen att de inventeringar som gjorts talar för att det finns en spelplats för tjädern i området. Domstolen tycker att bevarandestatusen ska bedömas regionalt. Det stämmer med hur Skogsstyrelsen har resonerat. Eftersom tjädern är ovanlig i regionen har den ett skydd och det spelar ingen roll att det finns mycket tjäder på andra håll i landet.

Begränsningarna är visserligen en inskränkning för markägaren, menar domstolen, men markägaren har inte kunnat visa att inskränkningarna är orimliga. I den bedömningen har domstolen tagit hänsyn till att det kan finnas möjlighet till ersättning.

– Mark och miljödomstolens beslut styrker Skogsstyrelsens bedömning om att bevarandestatusen för en art även ska göras ur ett regionalt perspektiv. Det är positivt att vi nu börjar få domar som kan ge oss vägledning för hur artskyddet i skogen ska hanteras, säger Emil Bengtsson, distriktschef vid Skogsstyrelsen i Göteborg.

Markägaren har överklagat domen.

Ytterligare ett fall i Västra Götaland, där Skogsstyrelsen vill begränsa avverkning med hänsyn till tjäder prövas under hösten av Mark- och miljödomstolen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb