Skogsägare fick rätt mot staten

20 januari 2019 Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

En skriande punkt har varit om den planerade avverkningen kan kallas pågående markanvändning. I så fall har nämligen markägaren rätt till ersättning. 

Mark- och miljödomstolen i Umeå slår fast att skogsbruk i fjällnära skog är pågående markanvändning. Besluten om nekad avverkning gör således att skogsbruket avsevärt försvåras. Det saknar betydelse, menar tingsrätten, om det avverkats tidigare i området eller inte.

Därmed har skogsägarna rätt till ersättning.

Mark- och miljödomstolen poängterar också att det utan tvekan finns höga naturvärden i området. Det ger markägarna rätt till samma ersättning som vid bildande av naturreservat. Det handlar om motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent. I de här fallen blir det sammanlagt 18 miljoner kronor.

Domen i fredags ses som en stor seger av skogsägarorganisationerna som i pressmeddelanden kommenterar den.

– Det är en tydlig seger för de skogsägare som vågade gå till domstol och en svidande förlust för staten som tvingat dem dit för att slippa undan det ekonomiska ansvaret för sitt agerande, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult som varit ombud för skogsägarna. 

 – Det är landsbygden som står för råvarorna i det svenska samhällsbyggandet. En livskraftig landsbygd är helt enkelt en förutsättning för ett fortsatt samhällsbyggande med utvecklad välfärd och då måste det finnas rättssäkra regler för skogsägare, säger Norras medlemschef Jonas Eriksson.

Även Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist kommenterar domen.

– Den här processen har tagit lång tid, det beklagar jag utifrån hur det påverkat alla berörda. Nu har vi ändå de första domarna och det är viktigt för oss att få vägledning. Samtidigt visar resonemanget i dem på komplexiteten och understryker det vi länge påtalat: att skogsvårdslagen behöver ses över och förtydligas när det gäller förutsättningarna i fjällnära skog, säger han.

Skogsstyrelsen har ännu inte fattat beslut om domen kommer att överklagas.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb