Skogsägare fick rätt i lavskrikemål

27 augusti 2019 Skogsstyrelsen sa nej men mark- och miljödomstolen säger ja. Fyra planerade avverkningar i Gävleborg får genomföras trots att fågeln lavskrika finns i området.

Skogsägare fick rätt i lavskrikemål

De planerade avverkningarna omfattar totalt 14,4 hektar.

– Det är bra att vi fått ett klargörande i de här enskilda fallen där lagtexten är komplicerad och svårtolkad. Till det har vi sedan tidigare också fått vägledning i principiellt viktiga frågor kring artskyddet genom andra domar i högre instanser, till exempel gällande tjäder. Vi kommer nu analysera domarna, säger Charlotta Ryd, distriktschef i Gävleborg, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Mark- och miljödomstolen i Östersund skriver i sin dom att lavskrikan visserligen omfattas av artskyddsförordningen men är utöver det inte särskild skyddad vare sig på EU-nivå eller i svensk rätt. Uppgifterna i utredningen om lavskrikans revir är för osäkra, enligt domstolens bedömning och därför ska en avverkning tillåtas.

Frågan om Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut i artskyddsärenden i samband med avverkningar har tidigare prövats av mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen gav då Skogsstyrelsen rätt att att besluta om artskydd. Men själva sakfrågan, om avverkningarna i Gävleborg skulle påverka lavskrikan negativt, har nu alltså avgjorts i mark- och miljödomstolen. 

Skogsstyrelsen har inte meddelat om domen kommer att överklagas. Men myndigheten har genom Kammarkollegiet valt att överklaga liknande domar.

Det gäller exempelvis när mark- och miljödomstolen tidigare i somras dömde Skogsstyrelsen att betala ersättning till skogsägare som nekats att avverka på grund av en tjäderspelplats. 

Skogsstyrelsen beslöt att överklaga med motiveringen att det behövs prejudicerande domar och att de kan bara ges av högre instanser.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb