Skogsägare fick rätt i lavskrikemål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen sa nej men mark- och miljödomstolen säger ja. Fyra planerade avverkningar i Gävleborg får genomföras trots att fågeln lavskrika finns i området.

De planerade avverkningarna omfattar totalt 14,4 hektar.

Annons
Annons

– Det är bra att vi fått ett klargörande i de här enskilda fallen där lagtexten är komplicerad och svårtolkad. Till det har vi sedan tidigare också fått vägledning i principiellt viktiga frågor kring artskyddet genom andra domar i högre instanser, till exempel gällande tjäder. Vi kommer nu analysera domarna, säger Charlotta Ryd, distriktschef i Gävleborg, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Mark- och miljödomstolen i Östersund skriver i sin dom att lavskrikan visserligen omfattas av artskyddsförordningen men är utöver det inte särskild skyddad vare sig på EU-nivå eller i svensk rätt. Uppgifterna i utredningen om lavskrikans revir är för osäkra, enligt domstolens bedömning och därför ska en avverkning tillåtas.

Frågan om Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut i artskyddsärenden i samband med avverkningar har tidigare prövats av mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen gav då Skogsstyrelsen rätt att att besluta om artskydd. Men själva sakfrågan, om avverkningarna i Gävleborg skulle påverka lavskrikan negativt, har nu alltså avgjorts i mark- och miljödomstolen. 

Skogsstyrelsen har inte meddelat om domen kommer att överklagas. Men myndigheten har genom Kammarkollegiet valt att överklaga liknande domar.

Det gäller exempelvis när mark- och miljödomstolen tidigare i somras dömde Skogsstyrelsen att betala ersättning till skogsägare som nekats att avverka på grund av en tjäderspelplats. 

Skogsstyrelsen beslöt att överklaga med motiveringen att det behövs prejudicerande domar och att de kan bara ges av högre instanser.

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons