Skogsägare fick rätt i lavskrikemål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen sa nej men mark- och miljödomstolen säger ja. Fyra planerade avverkningar i Gävleborg får genomföras trots att fågeln lavskrika finns i området.

De planerade avverkningarna omfattar totalt 14,4 hektar.

Annons
Annons

– Det är bra att vi fått ett klargörande i de här enskilda fallen där lagtexten är komplicerad och svårtolkad. Till det har vi sedan tidigare också fått vägledning i principiellt viktiga frågor kring artskyddet genom andra domar i högre instanser, till exempel gällande tjäder. Vi kommer nu analysera domarna, säger Charlotta Ryd, distriktschef i Gävleborg, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Mark- och miljödomstolen i Östersund skriver i sin dom att lavskrikan visserligen omfattas av artskyddsförordningen men är utöver det inte särskild skyddad vare sig på EU-nivå eller i svensk rätt. Uppgifterna i utredningen om lavskrikans revir är för osäkra, enligt domstolens bedömning och därför ska en avverkning tillåtas.

Frågan om Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut i artskyddsärenden i samband med avverkningar har tidigare prövats av mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen gav då Skogsstyrelsen rätt att att besluta om artskydd. Men själva sakfrågan, om avverkningarna i Gävleborg skulle påverka lavskrikan negativt, har nu alltså avgjorts i mark- och miljödomstolen. 

Skogsstyrelsen har inte meddelat om domen kommer att överklagas. Men myndigheten har genom Kammarkollegiet valt att överklaga liknande domar.

Det gäller exempelvis när mark- och miljödomstolen tidigare i somras dömde Skogsstyrelsen att betala ersättning till skogsägare som nekats att avverka på grund av en tjäderspelplats. 

Skogsstyrelsen beslöt att överklaga med motiveringen att det behövs prejudicerande domar och att de kan bara ges av högre instanser.

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons