Skogsägare fick rätt i lavskrikemål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen sa nej men mark- och miljödomstolen säger ja. Fyra planerade avverkningar i Gävleborg får genomföras trots att fågeln lavskrika finns i området.

De planerade avverkningarna omfattar totalt 14,4 hektar.

Annons
Annons

– Det är bra att vi fått ett klargörande i de här enskilda fallen där lagtexten är komplicerad och svårtolkad. Till det har vi sedan tidigare också fått vägledning i principiellt viktiga frågor kring artskyddet genom andra domar i högre instanser, till exempel gällande tjäder. Vi kommer nu analysera domarna, säger Charlotta Ryd, distriktschef i Gävleborg, i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Mark- och miljödomstolen i Östersund skriver i sin dom att lavskrikan visserligen omfattas av artskyddsförordningen men är utöver det inte särskild skyddad vare sig på EU-nivå eller i svensk rätt. Uppgifterna i utredningen om lavskrikans revir är för osäkra, enligt domstolens bedömning och därför ska en avverkning tillåtas.

Frågan om Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut i artskyddsärenden i samband med avverkningar har tidigare prövats av mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen gav då Skogsstyrelsen rätt att att besluta om artskydd. Men själva sakfrågan, om avverkningarna i Gävleborg skulle påverka lavskrikan negativt, har nu alltså avgjorts i mark- och miljödomstolen. 

Skogsstyrelsen har inte meddelat om domen kommer att överklagas. Men myndigheten har genom Kammarkollegiet valt att överklaga liknande domar.

Det gäller exempelvis när mark- och miljödomstolen tidigare i somras dömde Skogsstyrelsen att betala ersättning till skogsägare som nekats att avverka på grund av en tjäderspelplats. 

Skogsstyrelsen beslöt att överklaga med motiveringen att det behövs prejudicerande domar och att de kan bara ges av högre instanser.

 

 

 

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons