Skogs- och träprogrammet kompetensanpassas

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet har genomfört en rad omarbetningar i utbildningens innehåll för att möta den skogliga näringens efterfrågan på kompetens. En nyhet är att studenter med examen från programmet nu kan söka vidare till utbildning på avancerad nivå vid SLU i Alnarp.

Revideringsarbetet på Skogs- och träprogrammet har pågått löpande sedan starten för tre år sedan. Årets förändringar är dock mer genomgripande. Ekonomidelen förstärks genom en ny kurs i skogsföretagets ekonomi och naturvårdsdelarna har lyfts fram ytterligare på inrådan från bland annat Skogsstyrelsen. Dessutom ska en valbar arbetslivspraktik, i kombination med fler praktiska moment i utbildningen, ge studenterna chans att knyta externa kontakter redan under studietiden.

Programmet växte fram ur ett behov av skoglig utbildning på distans och antalet sökande ökar för varje år. Vägg i vägg finns kurserna i Hållbart familjeskogsbruk, och under de första åren utgjorde den utbildningen en språngbräda in i programmet. Studenterna i Hållbart familjeskogsbruk är huvudsakligen skogsägare eller har en stark anknytning till skogen.

Annons
Annons

– Efter hand har vi dock sett att krav och behov hos programstudenter och studenter på Hållbart familjeskogsbruk skiljer sig åt. Därför har vi nu valt att renodlaprogrammet mer mot en professionsutbildning, berättar programansvarig ErikaOlofsson. Däremot samläses fortfarande vissa kurser och från universitetetssida ser man det som en fördel.

– Blandningen av studenter skapar förutsättningar för naturliga möten med privata skogsägare redan under utbildningen. Vi tror att studenterna kan ha nytta av förståelsen för privatskogsbruket i framtiden med tanke på att en stor del av skogsinnehavet är privat, speciellt i södra Sverige, menar Erika.

Skogs- och träprogrammet ges på distans och man kan välja mellan att läsa på hel- eller halvfart. Att läsa på distans ger många möjligheten att läsa vidare eller påbörja en ny utbildning även senare i livet. Många studenter har redan en utbildning i bagaget och vill nischa eller skola om sig mot skogs- och träbranschen.

– Inledningsvis såg vi en rad studenter med familj och jobb som sökte utbildningen. Men på senare år har också många yngre studenter intresserat sig för oss. Vissa har redan studerat på högskolenivå medan andra läser för första gången, avslutar Erika.
 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons