Skogligt pris för jämställdhetsarbete

25 februari 2020 Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen (Nyks) har fått pris för sitt arbete för en jämställd skogssektor.

Nätverket belönas för det starka engagemang och den goda samverkan som genomsyrar jämställdhetsarbetet.

Anna Schönström, ordförande för Nyks och platschef på SCA:s hyvleri i Tunadal, tog emot priset Skogens Oskar.

Hon tror att Nyks främst fick priset för sitt arbete i höstas då de uppmärksammade att maskintillverkaren Ponsses återförsäljare i Tyskland skulle ge ut en kalender med lättklädda kvinnor som poserade på skogsmaskiner. 

– Vi fick stor uppmärksamhet i media och i sociala kanaler och jag tror det blev uppenbart att vi har sprängkraft och mod att agera i viktiga frågor. I dag är vi 650 medlemmar och när vi alla gör lite var så kan vi driva förändring, säger Anna Schönström i en presskommentar från SCA.

Hon anser att priset betyder jättemycket.

– Det är ett erkännande från branschen och ett kvitto på att vi är rätt ute. Nyks verkar för en jämställd skogsbransch och att stärka kvinnors inflytande så att alla oavsett kön får samma makt och villkor. Priset visar att vi driver frågor som är efterfrågade och bidrar till en bättre bransch, säger hon.

Det är Mera Skog som delar ut ett priset till någon som gjort en ”bestående insats av värde för för skogsnäringen i Västerbotten”.

Mera Skog beskriver sig som ett samverkansorgan för den skogliga sektorn i länet. Syftet är att öka kunskap och intresse om skogen.  I ledningsgruppen, som utser vinnaren, finns representanter för bland andra SCA, Sveaskog, Holmen, Setra och Skogssällskapet.

Nätverket Nyks bildades för två år sedan och har sin upprinnelse i metoouppropet #slutavverkat samt det öppna brev från ett antal kvinnliga SLU-studenter med titeln Från hashtag till handling som publicerades på skogen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb