MÅNGSIDIGT.

Skogliga jobb: Nu har Karin hittat sitt drömjobb

22 maj 2020 Att vara hållbarhetschef på Skogssällskapet innebär stor variation – från certifieringsfrågor till forskningsanslag. Perfekt, tycker Karin Fällman.

I september började jägmästare Karin Fällman på sitt drömjobb: Hållbarhetschef på Skogssäll­skapet. Det är en trevlig organisation, säger hon, och hon gillar att det finns ett fristående, allmännyttigt ändamål. Avståndet från staben ut till förvaltarna är också föredömligt kort. 

Karin FällmanKarin Fällman är Skogssällskapets nya hållbarhetschef.Hon trivs redan jättebra och det nya jobbet bjuder på stor variation. 
– Våra 40 förvaltare jobbar med skogar, vars ägare har mycket olika mål. Vi är till exempel landets ­största förvaltare av kommunala skogar som ju långt ifrån alltid har virkesproduktion som främsta mål, säger Karin Fällman. 
Skogssällskapet har också 30 000 hektar egen skog som man testar olika modeller och strategier på, men Karin jobbar främst med förvaltningskunderna. 
Hon har tidigare arbetat som näringspolitisk kommunikatör på Sveriges allmänningsskogars förbund och innan dess på Sveaskog med hållbarhetsfrågor. På Skogssällskapet har hon ansvar för ­hållbart skogsbruk, bland annat certifiering, och tillhör ledningsgruppen, men är också den som sållar bland ansökningar om forskningsanslag ur Skogssällskapets årliga utlysningar. 

I år delar man ut 15 miljoner ­kronor, främst till tillämpad forskning om skogshushållning och naturvård som så snart som ­möjligt kan omsättas till praktisk nytta i skogsbruket. 
– Det är ofta aktuella frågor, just nu till exempel barkborreangrepp och digitalisering.
Karin känner starkt för forskning och kunskapsutveckling och gillar att hon nu också har nytta av sin egen forskning. Hon har disputerat i ungskogsröjning.

Om hon ska hon välja en hjärte­fråga är det dock skogsbruks­certifiering. Tidigare har hon både jobbat hos Svenska FSC och på Sveaskog med certifieringsfrågor.
– Attityder till certifiering går upp och ned. Nyckelbiotops­frågan har varit lite av en vattendelare de senaste åren, men många ser ändå certifiering som något självklart. Ett av våra hållbarhetsmål i Skogssällskapet är att öka andelen certifierad förvaltad areal.
I arbetsuppgifterna ingår också opinionsbildande arbete. Karin ska sprida budskapet om vad Skogssällskapet är och står för. 

Hennes bas är numera kontoret i Stockholm, men ursprungligen kommer Karin från Lycksele, där hon växte upp i en skogsägarfamilj.
– Skogen var väldig närvarande i min barndom, både i samtalet och då vi ofta var ute och planterade eller röjde. I skogsbygden i ­Västerbotten fanns det också ett skimmer över jägmästaryrket. De finaste husen i Lycksele var de gamla jägmästarvillorna. 

NY PÅ JOBBET / KARIN FÄLLMAN
Ålder: 45 år.
Uppvuxen: Lycksele.
Bor: Nyköping och Nacka.
Familj: Särbo med två egna och två (vuxna) bonusbarn.
Bakgrund: Jägmästarexamen 2000, disputerade i skogshushållning 2005. Har jobbat på Skogsstyrelsen, Svenska FSC, Sveaskog och Sveriges allmänningsskogars förbund.
Fritidsintressen: Vara i naturen, plocka svamp, idrotta.
Första skogsminne: ”Mina föräldrar var hängivna ornitologer, så jag minns många tidiga och kalla mornar i fågeltorn. Intresset har tyvärr inte gått i arv.”
Dold talang: Knåpar med tenntrådsarmband på fritiden.

SKOGEN 4/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb