Skoglig kartsatsning hoppas på statligt stöd

18 april 2016 Med de nya kartorna, så kallade Skogliga grunddata, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och förbättra miljöhänsynen. Detta enligt en rapport som lämnats till regeringen. Där föreslås också att kartsatsningen får fortsatt statligt stöd.

Skoglig kartsatsning hoppas på statligt  stöd

Skogliga grunddata finns tillgängligt gratis för alla på Skogsstyrelsens hemsida.  Det handlar om kartor som beskriver skog och mark och i dagsläget täcker 97 procent av Sveriges skogsmarksareal. Kartorna ger skogsbruket möjlighet att bli både effektivare och skonsammare,  hävdar Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en ny rapport. Därför föreslår de en fortsatt statlig finansiering.

– Vår rapport visar att detta ger en unik möjlighet till bättre skogsskötsel och betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Varje tillkommande miljon kubikmeter skog betyder 1–2 miljarder kronor per år och 2 000 årsarbetstillfällen i skogsnäringen. Vi föreslår  en fortsatt statlig finansiering för att säkerställa en långsiktig tillgång till aktuell data, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Kartorna är möjliga genom att SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

Kostnaden för att ta fram datan uppges vara låg, knappt en krona per hektar. Uppskattningsvis kan den statliga satsningen på 25,5 miljoner kronor för att ta fram skogliga grunddata ge mellan 50 och 100 gånger mer tillbaka till samhället. Skogliga grunddata ger skogsbruket ett bättre underlag för planering och uppföljning.

Gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Avverkning effektiviseras och får bättre precision. Virkesutfallet kan lättare förutsägas vid avverkningar och därmed fås bättre virkesflöden, bättre transportekonomi och högre klimatnytta.

Samtidigt underlättas hänsynen till skogens miljövärden dramatiskt. Vid avverkning kan markens framkomlighet bedömas och körskador från skogsmaskiner kan undvikas. Avverkningskostnaderna blir lägre i och med att maskinparken kan utnyttjas mer effektivt, anser Skogsstyrelsen och SLU.

– Skogliga grunddata ger också ett nödvändigt underlag för arbetet med att på ett balanserat sätt utveckla Sverige mot en långsiktigt hållbar bioekonomi och är användbar även inom andra områden än de rent skogliga, säger Peter Högberg, rektor SLU.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb