Skoglig kartsatsning hoppas på statligt stöd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
gallringsskog
Kartorna möjliggör att gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Foto:Bengt Ek
Med de nya kartorna, så kallade Skogliga grunddata, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och förbättra miljöhänsynen. Detta enligt en rapport som lämnats till regeringen. Där föreslås också att kartsatsningen får fortsatt statligt stöd.

Skogliga grunddata finns tillgängligt gratis för alla på Skogsstyrelsens hemsida.  Det handlar om kartor som beskriver skog och mark och i dagsläget täcker 97 procent av Sveriges skogsmarksareal. Kartorna ger skogsbruket möjlighet att bli både effektivare och skonsammare,  hävdar Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en ny rapport. Därför föreslår de en fortsatt statlig finansiering.

Annons
Annons

– Vår rapport visar att detta ger en unik möjlighet till bättre skogsskötsel och betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Varje tillkommande miljon kubikmeter skog betyder 1–2 miljarder kronor per år och 2 000 årsarbetstillfällen i skogsnäringen. Vi föreslår  en fortsatt statlig finansiering för att säkerställa en långsiktig tillgång till aktuell data, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Kartorna är möjliga genom att SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

Kostnaden för att ta fram datan uppges vara låg, knappt en krona per hektar. Uppskattningsvis kan den statliga satsningen på 25,5 miljoner kronor för att ta fram skogliga grunddata ge mellan 50 och 100 gånger mer tillbaka till samhället. Skogliga grunddata ger skogsbruket ett bättre underlag för planering och uppföljning.

Gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Avverkning effektiviseras och får bättre precision. Virkesutfallet kan lättare förutsägas vid avverkningar och därmed fås bättre virkesflöden, bättre transportekonomi och högre klimatnytta.

Samtidigt underlättas hänsynen till skogens miljövärden dramatiskt. Vid avverkning kan markens framkomlighet bedömas och körskador från skogsmaskiner kan undvikas. Avverkningskostnaderna blir lägre i och med att maskinparken kan utnyttjas mer effektivt, anser Skogsstyrelsen och SLU.

- Skogliga grunddata ger också ett nödvändigt underlag för arbetet med att på ett balanserat sätt utveckla Sverige mot en långsiktigt hållbar bioekonomi och är användbar även inom andra områden än de rent skogliga, säger Peter Högberg, rektor SLU.

 

 

 

 

Publicerad:
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons