”Skogforsk överdriver”

6 december 2006 Skogforsk överdriver faran med dåliga plantor. Större plantskolor har redan bra kontrollrutiner för sina plantor och antalet döda plantor är betydligt lägre än vad Skogforsk påstår.

”Skogforsk överdriver”

— Jag har svårt att förstå varför Skogforsk går ut med varningar baserade på ett sådant bristande underlag, säger Jörgen Andersson, chef för SCA Norrplant. Jag reagerade starkt mot det, så är det verkligen inte.
SKOGEN har tidigare rapporterat om resultaten från Skogforsk som pekade på att 10 procent av de plantor som sätts ut är dödsdömda redan innan de kommer fram till hygget. Överdrivet, menar många i branschen.
Norrplant följer sina plantor genom fasta provytor ute i skogen. Resultaten pekar på att fem procent av plantorna är döda efter ett år. Men orsaken är inte i första hand bristande kvalitet. 60 procent av plantorna dödas av insekter, främst snytbagge. Resten beror på en kombination av dålig plantvård ute i skogen, felaktig planteringspunkt och till viss del på dåliga plantor. Norrplant har ett eget laboratorium som utvecklar plantmaterial och arbetar med kvalitetskontroller. Under säsongen testas plantornas näringsvärde för att upptäcka brister. Kontroll av balansen mellan gröndel och rot, mätning av rottillväxt och torrviktsanalyser ingår också i övervakningsprogrammet.
— Skogforsks förslag med en fristående kontroll kan i och för sig göra nytta för mindre plantskolor utan ett eget labb. Men för oss innehöll inte Skogforsks undersökning några stora nyheter, säger Jörgen Andersson.

Lena Sammeli-Johansson som är VD på Svenska Skogsplantor håller med.
— Vi är kvalitetscertifierade. Min bedömning är att vi har så täta stickprovskontroller att vi fångar upp eventuella brister i plantpartierna, menar hon.

Plantvården är en viktig faktor. SCA Norrplant levererar plantorna i kassetter. Och uteslutande plantor som är ”in action” menar man där.
— Vattna dagligen. Om du har svårt att göra det så täck med vanlig växtväv för trädgårdslandet. Tätare väv ökar risken för gråmögel. Se till att plantorna får ljus och tänk på att plantor är färskvara. De ska helst sitta i backen inom en vecka från att du har fått dem, uppmanar Jörgen Andersson.

SCA Norrplant levererar 80 miljoner plantor per år. Hälften används internt av SCA och hälften levereras till andra kunder i framförallt de fyra norrlandslänen.

Text: Erik Viklund
Foto: Bo Fernström

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb