Skogforsk får ökad finansiering

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.
Skogforsk har både säkrat och ökat sin finansiering för de kommande tre åren
Det är det statliga forskningsrådet Formas och skogsnäringen som står för finansieringen på 416 miljoner kronor. De två parterna bidrar med hälften var. Det nya avtalet innebär att Skogforsk får ökade medel. Ökningen sker successivt, första året med fyra miljoner kronor och därefter ytterligare en miljon kronor per år 2022-2024. 
– Avtalet säkerställer Skogforsks styrka att snabbt omsätta forskningsresultat till praktisk användning. Detta är extra viktigt idag då omställning till fossilfritt, och anpassning till framtida klimat är av högsta prioritet, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk, i ett pressmeddelande.
Skogforsk ska under perioden jobba med att utveckla och öka tillgången på förädlat skogsodlingsmaterial för framtidens klimat, bland annat genom anläggning och skötsel av frö­plantager. Forskningen ska också bidra till ökad tillgång på skogsråvara och utveckla skogsskötsel med olika mål. Andra prioriterade forskningsområden är effektiva och skonsamma driftsystem, utvecklade värdekedjor i en cirkulär bioekonomi samt digitaliseringens möjligheter.
Skogforsk får dessutom uppdraget att driva en plattform för adaptivt skogsbruk som möjliggör att nya skogsbruksmetoder kan testas i operativ skala.
Finansieringsavtalet, som tecknas med Formas, ger också Skogforsk möjligheten att öka satsningen på forskning och aktiviteter kring skogens samhällsnyttor.
Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons